Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024 (nr. A-2324-0372). De Raad verheldert onder meer het toepassingsgebied van het Vrijstellingsbesluit.

Er geldt een vergunningsplicht voor de stedenbouwkundige handelingen in artikel 4.2.1 VCRO. Welke van deze handelingen vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, bepaalt het Vrijstellingsbesluit.

Volgens artikel 1.2 Vrijstellingsbesluit doet het besluit echter geen afbreuk aan toelatingsplichten uit andere regelgeving. In het bijzonder verwijst het naar de regelgeving over onroerend erfgoed waarvoor een apart systeem van toelatingen geldt.

Dit betekent dat een vrijstelling voor stedenbouwkundige handelingen alleen geldt voor de omgevingsvergunningsplicht. Ze moeten dus nog steeds voldoen aan andere toelatingsplichten uit bijvoorbeeld erfgoed- en archeologieregelgeving.

De toelatingsplicht uit het Onroerenderfgoeddecreet betekent ook niet dat een handeling vergunningsplichtig wordt, aldus de Raad. De vrijstelling van de omgevingsvergunningsplicht zelf blijft gelden. Ook al is er een aparte toelating nodig. Het verkrijgen van een toelating door het agentschap Onroerend Erfgoed is namelijk niet vergunningsplichtig onder artikel 5 OVD.

De Raad bevestigt bijgevolg dat vrijgestelde handelingen, zoals afsluitingen, niet samen met vergunningsplichtige werken worden aangevraagd. Dat er wel een toelating nodig is van het agentschap Onroerend Erfgoed doet daaraan geen afbreuk. Er is geen sprake van een onlosmakelijk verband omdat de vergunningsplicht niet geldt.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de vrijgestelde handelingen vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.