Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024 (nr. A-2324-0397). De Raad oordeelt dat brandveiligheid een beoordelingselement van de goede ruimtelijke ordening kan zijn.

De bestreden beslissing verleent een vergunning aan de aanvrager ervan voor (onder andere) het verbouwen van een woning. Bij deze verbouwing wilt deze een houten afwerking aan een gemene muur bevestigen.

De belanghebbende stelt dat de deputatie de brandveiligheid van de houten afwerking als beoordelingselement van de goede ruimtelijke ordening had moeten onderzoeken (artikel 4.3.1 VCRO).

De Raad bevestigt dat in bepaalde situaties de veiligheid, in bijzonder de brandveiligheid, een beoordelingselement van de goede ruimtelijke ordening kan zijn. De vergunningverlenende overheid moet dit dan onderzoeken als noodzakelijk en relevant aandachtspunt.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de goede ruimtelijke ordening vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.