Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 15 februari 2024, nr. A/2324/0443. Daarin wijst de Raad wederom op het niet beperkte karakter van de afwijking. 

Feiten

De deputatie verleent een regularisatievergunning voor een bijgebouw, verharding, buitentrap, inplanting van de woning en het ophogen van de tuinzone. Het BPA schrijft een maximale bezettingsgraad voor van 10% voor speelruimten, tennisvelden, opritten, openlucht zwembaden…

De deputatie regulariseert een totale verharde oppervlakte van 199,32 m². De totale oppervlakte van het aanvraagperceel bedraagt 1.563m².

Beperkte afwijking

Op grond van artikel 4.4.1 §1 VCRO kan het bestuur beperkt afwijken van stedenbouwkundige voorschriften over:

  • perceelsafmetingen
  • afmetingen en de inplanting van constructies
  • dakvorm
  • gebruikte materialen

Dat is een limitatieve opsomming. Toch behoort ook een voorschrift met een maximale bezettingsgraad tot deze lijst, oordeelt de Raad. Een beperkte afwijking kán dus mogelijk zijn. Zij het dat daarvan geen sprake is in dit dossier. Met een verhardingsgraad van 199,32 m² overschrijdt de afwijking de maximale verhardingsgraad van omgerekend 156,30 m² met 43 m². Dat is een toename van meer dan 25% en dus niet ‘beperkt’.

Bovendien besteedt de deputatie geen aandacht aan de algemene strekking van het plan. De voorschriften over aanleg zijn namelijk gericht om verharding zoveel mogelijk te beperken en om het bestaande groen maximaal te behouden en uit te breiden.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie en rechtspraak over beperkte afwijkingen vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.