Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 22 februari 2024, nr. A-2324-0473. Daarin wijst de Raad nog eens op het onderscheid tussen verbouwen en herbouwen.

Herbouwen 

Artikel 4.1.1 6° VCRO definieert herbouwen als:

het volledig afbreken van een constructie, of méér dan 40% van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen

Verbouwen

Artikel 4.1.1 12° VCRO definieert verbouwen als:

aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste 60% behouden worden. Het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 centimeter wordt beschouwd als aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume

Belangrijk is dat zowel het verbouwen als het herbouwen van een constructie binnen het bestaande bouwvolume moet gebeuren. Bij een verbouwing moet de vergunningsaanvrager kunnen aantonen dat minstens 60% van de buitenmuren van de constructie behouden blijft. In alle andere gevallen gaat het om herbouwen.

In dit geval toont de vergunningsaanvrager alleen aan dat 34% van de muren is ingestort. Dit bewijst in geen geval dat bij de aangevraagde werken minstens 60% van de buitenmuren behouden blijft.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het verbouwen en herbouwen vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.