Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 8 februari 2024, nr. A-2324-0433. De Raad bevestigt dat de deputatie het niet ingaan op een gemotiveerd verzoek tot termijnverlenging niet moet motiveren.

In deze zaak ligt een gemotiveerd verzoek tot verlenging van de beslissingstermijn voor (artikel 66 §2/1 OVD). De aanvrager wenst namelijk aanvullende informatie en aangepaste plannen bij te brengen. De vergunningverlenende overheid gaat hier in haar beslissing niet op in. In de beslissing ontbreekt een aanvaarding of weigering van het verzoek. Door niet in te gaan op het gemotiveerd verzoek vindt de aanvrager dat de vergunningverlenende overheid hem de mogelijkheid tot een wijzigingsverzoek ontneemt.

De Raad oordeelt dat via een gemotiveerd verzoek een termijnverlening krijgen, geen recht is. De termijnverlenging toestaan, is namelijk een gunst. Hetzelfde geldt voor een wijzigingsverzoek. De verlenging van de termijn gaat evenmin automatisch. De vergunningverlenende overheid heeft een discretionaire bevoegdheid en is niet verplicht op het verzoek in te gaan. Het niet geven van de toestemming of termijnverlenging moet de vergunningverlenende overheid ook niet motiveren (Parl.St. Vl.Parl. 2016-2017, nr. 1149/1, 136).

De vergunningverlenende overheid is dus niet verplicht om in de beslissing aan te geven waarom ze het verzoek al dan niet inwilligt.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het gemotiveerd verzoek tot termijnverlenging vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.