Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest RvVb 6 oktober 2022 nr. A-2223-0103. Een interessante uitspraak met potentiële gevolgen voor de lengte van de beslissingstermijn van de bevoegde overheid.

Verlenging van beslissingstermijn

In volgende situaties is het mogelijk dat de beslissingstermijn van de bevoegde overheid éénmalig van rechtswege wordt verlengd (artikel 66 § 2 OVD):

Volgens de Raad is artikel 66 § 2 OVD duidelijk: een wijzigingsverzoek kan slechts leiden tot een eenmalige verlenging van de beslissingstermijn. Het ontwerp van Omgevingsvergunningsdecreet zou dit bevestigen. Eén van de krachtlijnen daarvan is namelijk het streven naar een geïntegreerde vergunningverlening, waarvan tijdswinst één van de doelstellingen is (Parl. St. Vl. Parl. 2013-2014, nr. 2334/1, p. 12).

Goed om te weten

De Raad sluit het arrest in kwestie nog af met een interessante randbemerking. De Raad doet immers uitschijnen dat een tweede termijnverlenging wel mogelijk zou zijn geweest wanneer de vergunningsaanvrager daarom zou hebben verzocht (artikel 66 § 2/1 OVD). De beslissing tot verlenging zou dan wel binnen de (reeds verlengde) termijn genomen moeten worden. Artikel 66 § 2/1 OVD verwijst weliswaar naar artikel 66 § 2 OVD, maar stelt zelf niet de beperking dat een verlenging slechts éénmalig mogelijk zou zijn.

Kortom: meerdere verlengingen zouden op of met verzoek van de vergunningsaanvrager wel mogelijk zijn volgens de Raad.