In een persbericht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), naar aanleiding van een recent arrest, verduidelijkt de Raad dat de administratieve lus niet als doel kan hebben de beslissingstermijn te verlengen.

Als de administratieve overheid in laatste aanleg een beroep ontvangt tegen een vergunningsbeslissing, dan moet ze daarover beslissen binnen een bepaalde termijn. Die beslissingstermijn wordt automatisch eenmalig met 60 dagen verlengd als de administratieve lus wordt toegepast (artikel 66 § 2 lid 1, 2° OVD).

Toepassing van de administratieve lus

De administratieve lus is een mogelijkheid voor de bevoegde overheid om een onregelmatigheid, die is begaan tijdens de procedure en kan leiden tot de vernietiging van de omgevingsvergunningsbeslissing, te herstellen (artikel 13 OVD). Op die manier moet de overheid de gewone/vereenvoudigde aanvraagprocedure of de beroepsprocedure niet herbeginnen. De administratieve lus kan gepaard gaan met een nieuw openbaar onderzoek en/of adviesronde.

Termijnverlenging om beslissingstermijn te respecteren

In het betrokken arrest (RvVb 27 januari 2022, nr. r RvVb-A-2122-0400) oordeelt de Raad dat de vergunningverlenende overheid de administratieve lus enkel en alleen toepast om de beslissingstermijn te verlengen. Op die manier wil ze te voorkomen dat haar beslissingstermijn wordt overschreden.

De Raad is evenwel duidelijk dat het louter overschrijden van de wettelijke vervaltermijn door de vergunningverlenende overheid bij het nemen van haar herstelbeslissing niet valt onder het toepassingsgebied van de administratieve lus. Ze verwijst daarbij naar de parlementaire voorbereiding bij de administratieve lus en de finaliteit van vervaltermijnen.

Meer weten?

  • De procedure van de administratieve lus en de toepassingsvoorwaarden met concrete voorbeelden zijn uitgebreid toegelicht in de databank Schulinck Omgevingsrecht.
  • Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u als gemeente via de nieuwsbrief wekelijks een update van actuele informatie binnen het omgevingsrecht.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!