Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024 (nr. A-2324-0387). Daarin nuanceert de Raad het temporele werking van regelgeving. 

De nieuwe advieskaart watertoets en de overstromingskaarten zijn van kracht sinds 1 januari 2023. De vergunningverlenende overheid die een beslissing neemt voor deze datum, hoeft in principe dus geen rekening te houden met deze wijzigingen. De RvVb nuanceert dit nu echter.

Temporele werking regelgeving

Volgens de temporele werking moet de vergunningverlenende overheid de regelgeving toepassen zoals deze geldt op het moment van de beslissing. Hier bestaat wel een uitzondering op als in de regelgeving een andersluidende overgangsregeling is opgenomen.

Nieuwe advies- en overstromingskaarten

De nieuwe overstromingskaarten duiden het projectperceel aan als gebied met een middelgrote kans op overstromingen. De kaarten waren op het moment van de vergunningsbeslissing echter nog niet van kracht. De vergunningverlenende overheid heeft er hierdoor bij de watertoets geen rekening mee gehouden.

De nieuwe advieskaarten zouden echter 10 dagen later in werking treden. Bovendien heeft de Vlaamse overheid de lokale besturen ook ruimschoots op voorhand in kennis gesteld. Volgens de RvVb kan de vergunningverlenende overheid de nieuwe advieskaarten dus niet gewoon negeren. Ze heeft dan ook onzorgvuldig gehandeld door dit toch te doen.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de temporele werking van regelgeving vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.