Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #277913

Rechtspraak op vrijdag: Verhoopte verlenging van de beslissingstermijn

8 maart 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 8 februari 2024, nr. A-2324-0433 waarbij de Raad bevestigt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277884

Webinar het wijzigen van gemeentewegen

5 maart 2024

Op donderdag 14 maart om 14u geeft onze juridisch specialist, Mitch Steyfkens, een gratis (online) webinar over het wijzigen van …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277868

Rechtspraak op vrijdag – brandveiligheid als element goede ruimtelijke ordening

1 maart 2024

Toelichting bij het arrest van 25 januari 2024 (nr. A-2324-0397) waarin de Raad verduidelijkt dat brandveiligheid een element van de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277852

Rechtspraak op vrijdag: Vrijgestelde handelingen en onroerend erfgoed

23 februari 2024

Toelichting bij het arrest van 25 januari 2024 (nr. A-2324-0372) waarin de Raad het toepassingsgebied van het Vrijstellingsbesluit verheldert.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277846

Nieuw toetsingskader voor schade aan natuur in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

22 februari 2024

Toetsingskader De vergunningverlenende overheid mag geen omgevingsvergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277836

Rechtspraak op vrijdag: de temporele werking genuanceerd

16 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024, nr. A-2324-0387 waarbij de Raad de temporele …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277822

Rechtspraak op vrijdag: erfdienstbaarheden en het zakelijk karakter

9 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 januari 2024, nr. A-2324-0322 waarbij de Raad herinnert aan …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277815

Nieuwe regelgeving voor motorcross

8 februari 2024

Rechtsonzekerheid troef Uitbatingen voor motorcross botsen de jongste jaren tegen rechtsonzekerheid aan. Meerdere vergunningen zijn intussen vernietigd (RvS 8 februari …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277790

Rechtspraak op vrijdag: overmacht bij toepassing zonevreemde basisrechten

2 februari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 januari 2024, nr. A-2324-0393 waarbij de Raad oordeelt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277783

Een omheining plaatsen, wat nu?

1 februari 2024

Het plaatsen van een afsluiting is (zoals elke constructie) principieel vergunningsplichtig (artikel 4.2.1, 1° VCRO). Maar de vergunningsplicht geldt niet …

Omgevingsrecht

Lees meer