Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #277755

Rechtspraak op vrijdag: het vermoeden van vergunning en langdurig onbruik

26 januari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 december 2023, nr. 2324-0299 waarbij de Raad oordeelt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277747

Nieuwe Stikstofdecreet – knoop doorgehakt of strakker getrokken?

25 januari 2024

Op 24 januari 2024 nam het Vlaams Parlement het nieuwe voorstel van Stikstofdecreet aan. Dit ondanks de kritische opmerkingen uit …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277738

Rechtspraak op vrijdag: gelijke behandeling voor zaak der wegen

19 januari 2024

Toelichting bij het arrest van 18 januari 2024 (nr. 9/2024) waarin het Grondwettelijk Hof 2 prejudiciële vragen beantwoordt.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277723

Nieuwe overgangsmaatregelen stikstof

18 januari 2024

Het heikele pad van stikstof Stikstof staat de voorbije jaren hoog op de agenda. Sinds het stikstofarrest van 25 februari …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277713

Rechtspraak op vrijdag: Afwijkingsregel voor geluid bij motorcross is onwettig

12 januari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 januari 2023 (nr. A-2324-0345) waarbij de Raad de onwettigheid …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277699

Rechtspraak op vrijdag: paardenfokkerij in agrarisch gebied

5 januari 2024

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 14 december 2023, nr. A-2324-0286 waarbij de Raad het belang …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277694

Wat houdt de vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage in?

4 januari 2024

De Vlaamse Regering maakt werk van het moderniseren van de milieueffectenrapportage. Na de nodige adviezen wijzigt ze hiervoor opnieuw principieel het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277686

Rechtspraak op vrijdag: de opslag van vuurwerk, het mag niet knallen

29 december 2023

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 23 november 2023, nr. A-2324-0234 waarbij de Raad wijst op …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277679

Rechtspraak op vrijdag: een einde aan de rechtspraak over de start van de beroepstermijn voor registratiebeslissingen

21 december 2023

Toelichting bij het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 december 2023, nr. A-2324-0305 waarbij de Raad oordeelt dat …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277664

Rechtspraak op vrijdag: Verhouding hoofdzakelijk vergund en het vergund geacht karakter

15 december 2023

Toelichting bij het arrest van 23 november 2023 (nr. A-2324-0227) waarbij de Raad de verhouding tussen het hoofdzakelijk vergund karakter …

Omgevingsrecht

Lees meer