Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 januari 2024 (nr. A-2324-0322). Daarin herinnert de Raad aan het zakelijk karakter van de omgevingsvergunning.

Bezwaren en erfdienstbaarheden

De deputatie verleent een omgevingsvergunning voor meergezinswoning met garages.

Derden belanghebbenden wonen op het (rechts)aanpalend perceel. Ze stellen een beroep tot vernietiging in bij de Raad. In hun middel halen ze onder meer aan dat het bestuur onvoldoende rekening hield met erfdienstbaarheden. Ze wezen immers op het recht van afvloeiing van een deel van hun perceel naar de voorliggende straat. Het aangevraagde zou de afvloeiing verhinderen. Dat zou vochtproblemen met zich meebrengen. Ze voeren aan dat het bestuur ten onrechte hiermee geen rekening hield bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.

Het zakelijk karakter

In de beoordeling van het middel wijst de Raad op het zakelijk karakter van de omgevingsvergunning (artikel 78 §1 OVD). Het al dan niet bestaan van een erfdienstbaarheden mag geen bekommernis zijn van de vergunningverlenende overheid. Die mag zich niet inlaten met eventuele burgerrechtelijke discussies.

Niet alleen de kenmerken van de omgevingsvergunning spelen een rol. Ook de grondwettelijke verdeling van bevoegdheden verhindert het bestuur om hierover uitspraken te doen. Geschillen over burgerlijke rechten behoren namelijk uitsluitend tot de bevoegdheid van hoven en rechtbanken (artikel 144 Grondwet).

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het zakelijk karakter vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.