Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 21 december 2023 (nr. A-2324-0299). Dit gaat over langdurig onbruik bij het vermoeden van vergunning.

In dit arrest ging het in bijzonder over een langgevelhoeve met bijgebouw. Volgens de aanvragers moest er geen vergunningsplichtige functiewijziging gebeuren naar een residentiële functie. Dit omdat er al geen registratie van een agrarische functie meer is gebeurd sinds de inwerkingtreding van het Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen.

De Raad heeft bevestigd dat langdurig onbruik geen afbreuk doet aan het vermoeden van vergunning. In dit geval speelt een onweerlegbaar vermoeden van vergunning voor het gebouw en de agrarische functie (artikel 4.2.14 §1 VCRO). De hoeve bestond immers al sinds 1914. Dat de hoeve al lange tijd geen agrarische functie meer heeft gehad, verandert daar niets aan.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het vermoeden van vergunning vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.