Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 14 december 2023 (nr. A-2324-0286). Hierin benadrukt de Raad het belang van het professioneel karakter van een paardenfokkerij in agrarisch gebied.

Paardenfokkerij

De agrarische gebieden zijn bestemd voor landbouw in de ruime zin (artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit). Dat veeteelt hieronder valt, daar bestaat geen twijfel over. Ook voor het fokken van paarden neemt de RvVb al langer aan dat dit verenigbaar is met agrarisch gebied. Of het fokken gebeurt voor consumptie is zelfs niet van belang (RvVb 23 oktober 2018, nr. A/1819/0216).

Beroepsmatig

Wel van belang? Het professioneel karakter van de fokkerij. In het arrest benadrukt de RvVb dat het hobbymatig kweken van dieren niet te beschouwen valt als landbouw in de ruime zin.

Volgens de RvVb bevat de aanvraag geen stukken of informatie over het professioneel karakter van de paardenfokkerij. Toch besluit de overheid dat het om een professionele fokkerij gaat. De RvVb oordeelt dat de vergunningverlenende overheid dus onterecht beslist dat de paardenfokkerij verenigbaar is in agrarisch gebied.

Op de vergunningverlenende overheid rust dus de verplichting om te motiveren waarom het de paardenfokkerij als een beroepsmatige paardenfokkerij beschouwt. Alleen in dat geval kan de fokkerij namelijk aanvaardbaar zijn in agrarisch gebied.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over de agrarische gebieden vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.