Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #278480

Rechtspraak op vrijdag: tweemalige verlenging beslistermijn in administratief beroep

14 juni 2024

Toelichting bij een arrest van de Raad van State van 16 mei 2024, nr. 259.758 waarin de Raad het arrest …

Thumbnail of post #278472

Een nieuwe koers voor milieueffectrapportage: vereenvoudigd en versterkt?

13 juni 2024

De decreetgever moderniseert de milieueffectenrapportage. Doel is om in te zetten op de kwaliteit en vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage. Het parlement …

Thumbnail of post #278467

Rechtspraak op vrijdag: gewoonlijk gebruik, dat is binnen of buiten?

7 juni 2024

Toelichting bij een arrest van het Hof van Cassatie van 14 mei 2024, nr. nr. P.23.0944.N waarin het Hof oordeelt …

Thumbnail of post #278464

Bevoegdheidsverdeling wordt lichtjes aangepast

6 juni 2024

De Vlaamse Regering past de bevoegdheidsverdeling voor aanvragen van omgevingsvergunningen lichtjes aan. Het gaat meer bepaald over de lijst van …

Thumbnail of post #278400

Rechtspraak op vrijdag: gedogen van bodemsaneringswerken

31 mei 2024

Toelichting bij een arrest van de Raad van State van 25 april 2024 (nr. 259.628) waarbij de Raad bevestigt dat …

Thumbnail of post #278391

Webinar Actualia omgevingsrecht

28 mei 2024

Op donderdag 6 juni om 13:00 uur geven onze juridisch specialisten Ayke Voorjans en Mitch Steyfkens een gratis (online) webinar …

Thumbnail of post #278345

Rechtspraak op vrijdag: afdoende watertoets bij verkavelingen

24 mei 2024

Toelichting bij het arrest van 25 april 2024 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nr. A-2324-0678, waarin de Raad benadrukt dat …

Thumbnail of post #278325

Prejudiciële vraag over nieuwe verkavelingsvoorschriften in een oude verkaveling

23 mei 2024

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft 2 prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof over recent bijgestelde verkavelingsvoorschriften binnen een 15 …

Thumbnail of post #278297

Rechtspraak op vrijdag: bevoegdheid deputatie in administratief beroep

17 mei 2024

Toelichting bij het arrest van 18 april 2024 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nr. A-2324-0521, waarin de Raad oordeelt dat …

Thumbnail of post #278290

Wijzigingen Verzameldecreet

16 mei 2024

Op 9 mei 2024 nam het Vlaams Parlement het nieuwe Verzameldecreet aan. Dit bevat verschillende wijzigingen rond wetgeving binnen het …