Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #277298

Rechtspraak op vrijdag: oude verkavelingsvoorschriften als toetsingskader

22 september 2023

Toelichting bij het arrest van de RvVb van 31 augustus 2023 (nr. A-2223-1203) over de oude verkavelingsvoorschriften als toetsingskader

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277304

Ontharding: ondersteuning bij handleiding bodeminformatie

21 september 2023

Met 'Vlaanderen breekt uit' zetten de Vlaamse steden en gemeenten steeds meer in op ontharding. De lokale onthardingsprojecten zijn talrijk: …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277287

Rechtspraak op vrijdag: Raad van State bevestigt rem op residentialisering in landbouw-, kmo- en industriegebied

15 september 2023

Toelichting bij het arrest van 19 april 2023 (nr. 256.297) waarin de Raad van state de finaliteit van artikel 4.3.6 …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277277

In het vooruitzicht: meer beroepsprocedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

14 september 2023

Het wijzigingsdecreet van 14 juli 2023 maakt de Raad voor Vergunningsbetwistingen (‘Raad') bevoegd voor de behandeling van beroepen tegen besluiten tot …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277259

Rechtspraak op vrijdag: de gebruikelijke onderkeldering

8 september 2023

Toelichting bij het arrest van 3 augustus 2023 (nr. A-2223-1144) waarbij de Raad de reikwijdte van het begrip gebruikelijke onderkeldering …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277250

Woongebieden als catch-all?

7 september 2023

De gewestplanbestemming woongebied is in de eerste plaats bestemd voor wonen (artikel 5 Inrichtingsbesluit). Dit betekent echter niet dat de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277244

Webinar vermoeden van vergunning

7 september 2023

Op donderdag 21 september 2023 om 13u. geeft onze juridisch specialist omgevingsrecht Els Pissierssens een gratis webinar over het vermoeden …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277216

Rechtspraak op vrijdag: de gezamenlijke aanvraag controleren

1 september 2023

Toelichting bij het arrest van 10 augustus 2023 (nr. A-2223-1159) waarbij de Raad de taak van de overheid benadrukt om …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277177

Rechtspraak op vrijdag: kunstgras is een verharding

25 augustus 2023

Toelichting bij het arrest van 3 augustus 2023 (nr. A-2223-1143) waarbij de Raad oordeelt dat kunstgras een verharding is.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #277161

Rechtspraak op vrijdag: de bevoegde overheid bij grensoverschrijdende projecten

18 augustus 2023

Toelichting bij het arrest van 20 juli 2023 (nr. A-2223-1100) waarin de RvVb oordeelt dat de provincie de bevoegde overheid …

Omgevingsrecht

Lees meer