In deze ééndaagse opleiding geeft de docent u een grondig inzicht in de afwijkingsmogelijkheden voor stedenbouwkundige handelingen.

 • Niveau: Verdieping
 • Duur: 1 dag
 • Datum: 24 oktober 2023 (schrijf u hier in)
 • Docent: Jona Martens
 • Bestemd voor:
  • omgevingsambtenaren
  • deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu
  • ambtenaren dienst omgeving

Omschrijving

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afgekort: VCRO) lijkt haast meer uitzonderingen dan regels te bevatten. Een overzicht van alle mogelijkheden en een goed begrip van de toepassingsvoorwaarden is dan ook essentieel voor het nemen van een rechtsgeldige vergunningsbeslissing.

Hoofdstuk 4 VCRO behandelt alle afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften. In deze cursus krijgen deelnemers inzicht in de theorie van iedere afwijkingsmogelijkheid uit hoofdstuk 4 VCRO. De docent bespreekt daarbij de recentste rechtspraak. Aan de hand van oefeningen passen deelnemers de leerstof toe.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Stedenbouwkundige afwijkingsmogelijkheden:

 • herkent u een beperkte afwijking van een niet beperkte afwijking
 • weet u precies wanneer de afwerkingsregel van toepassing is
 • past u correct de regeling inzake 15 jaar oude bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) toe

Programma

 

Tijdens deze opleiding Stedenbouwkundige afwijkingsmogelijkheden worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • beperkte afwijkingen
 • stabiliteitswerken
 • de afwerkingsregel
 • sociaal-cultureel of recreatief medegebruik
 • medegebruik inzake natuurschoon
 • beschermd onroerend erfgoed
 • handelingen van algemeen belang
 • handelingen industriegebied
 • hobbystallen voor weidedieren
 • clichering
 • BPA’s ouder dan 15 jaar

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Uw docent


Jona Martens
is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Jona was voordien jarenlang referendaris bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het (Milieu)Handhavingscollege. In die functie onderzocht hij vergunningsdossiers, adviseerde hij de bestuursrechters en was hij verantwoordelijk voor het opstellen van het arrest. Zijn opgedane ervaring raakt dan ook de verschillende facetten van het omgevingsrecht.

 

Meer weten over de opleiding Stedenbouwkundige afwijkingsmogelijkheden?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
→ Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding op 24 oktober 2023.