Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van Grondwettelijk Hof van 21 maart 2024, nr. 34/2024. Daarin besluit het Hof dat de termijnbeperking bij het indienen van een verzoek tot zelfrealisatie niet ongrondwettig is. 

Zelfrealisatie bij onteigeningsbesluit

De onteigening is niet noodzakelijk als de eigenaar zelf het onteigeningsdoel wil realiseren. Dit verzoek tot zelfrealisatie kan hij wel alleen tijdens het openbaar onderzoek indienen (artikel 25 Onteigeningsdecreet).

De eigenaar in kwestie stelt de grondwettigheid hiervan in vraag. Volgens de eigenaar zou dit namelijk haar eigendomsrecht schenden. Ook als zij na het openbaar onderzoek de wil tot zelfrealisatie zou uiten, is volgens haar een onteigening namelijk niet meer noodzakelijk.

Voldoende garanties voor overheid

Het Hof vindt de termijnbeperking niet onredelijk. De overheid moet namelijk over voldoende garanties beschikken dat de eigenaar daadwerkelijk zal overgaan tot realisatie van het onteigeningsdoel. En dit op de manier en binnen de termijn zoals de overheid heeft vastgesteld.

De beperking heeft ook geen onevenredige gevolgen volgens het Hof. Artikel 25 Onteigeningsdecreet is dus niet ongrondwettig.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het verzoek tot zelfrealisatie vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.