In deze opleiding leert u de aanvraag van een omgevingsvergunning beoordelen. De focus ligt hier op het begin van de procedure. Is de aanvraag ontvankelijk? Is ze volledig? Wie is de bevoegde overheid? Kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden? Onder andere op deze vragen krijgt u tijdens de opleiding een antwoord.

 • Niveau: Basis
 • Duur: 1 dag
 • Datum: 28 maart 2023
 • Docent: Yannick Smeets
 • Bestemd voor:
  • omgevingsambtenaren
  • deskundigen ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu
  • ambtenaren dienst omgeving

Omschrijving

De voorbereiding van een vergunningsdossier duurt vaak weken tot maanden. De lokale besturen krijgen daarentegen maar 30 dagen. Zij moeten het dossier van een omgevingsvergunning dan beoordelen op zowel ontvankelijkheid als volledigheid. Geen makkelijke klus.

Denk maar aan de onlosmakelijk verbonden aspecten van een project. Of de project-m.e.r.-screening. Zulke zaken zijn van groot belang. Een correcte beoordeling daarvan is dan ook vitaal. Pas met een robuust dossier kan aan de vergunbaarheid van een project gedacht worden.

In deze opleiding leert u de aanvraag van een omgevingsvergunning beoordelen. De focus ligt hier op het begin van de procedure. Is de aanvraag ontvankelijk? Is ze volledig? Wie is de bevoegde overheid? Kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden? Onder andere op deze vragen krijgt u tijdens de opleiding een antwoord.

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Omgevingsvergunning: het beoordelen van de aanvraag:

 • Kent u het verschil tussen de ontvankelijkheid en volledigheid
 • Weet u wanneer de gewone of vereenvoudigde procedure van toepassing is
 • Kunt u de bevoegde overheid aanduiden
 • Hebt u de project-m.e.r.-screening onder de knie
 • Weet u wanneer een lus nuttig of nodig is

Programma

 

Tijdens deze opleiding Omgevingsvergunning: het beoordelen van de aanvraag worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
  • De projectsamenstelling
  • De dossiersamenstelling
 • De bevoegde overheid
 • De soorten vergunningsprocedure
  • De gewone vergunningsprocedure (toepassingsgebied en procedureverloop)
  • De vereenvoudigde vergunningsprocedure (toepassingsgebied en procedureverloop)
 • Het wijzigingsverzoek
 • De administratieve lus

De opleiding start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is een uur lunchpauze.

 

Voordelen

 • Praktijkgericht
 • Docent uit het vakgebied
 • Kleine groepen (5 tot 15)
 • Interactief
 • Mogelijk om voorafgaandelijk vragen of casussen te bezorgen

Uw docent


Yannick Smeets
is jurist en vakredacteur bij Schulinck Omgevingsrecht. Yannick heeft een jarenlange ervaring binnen het omgevingsrecht, enerzijds als advocaat, anderzijds als projectmanager van grote milieu- of windturbineprojecten. Daarnaast is Yannick aangesteld als extern deskundige milieu bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie waarin hij zowel in eerste als in laatste administratieve aanleg adviseert. Yannick is bovendien praktijkassistent binnen de vakgroep Overheid & Recht aan de Faculteit Rechten van de UAntwerpen. Tot slot publiceert Yannick regelmatig omgevingsrechtelijke artikels en bijdragen in vakliteratuur.

 

Meer weten over de opleiding Omgevingsvergunning: het beoordelen van de aanvraag?

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden met u te bespreken.
→ Klik hier om u in te schrijven voor de opleiding op 28 maart 2023.