Nieuws Rechtspraak op vrijdag

Thumbnail of post #275233

Rechtspraak op vrijdag: bedrijvigheid in woongebied?

25 november 2022

Toelichting bij het arrest van 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0187) waarin de RvVb een de bestemming van een gebied zoals …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275136

Rechtspraak op vrijdag: RvVb zet de ‘kavel’ in verkaveling

18 november 2022

Toelichting bij het arrest 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0170) waarin de RvVb een van de voorwaarden voor de verkavelingsvergunningsplicht verder …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275128

Rechtspraak op vrijdag: een impliciete vergunningsvoorwaarde bestaat niet

11 november 2022

Toelichting bij het arrest van 13 oktober 2022 (nr. A-2223-0130) waarin de RvVb verduidelijkt dat een vergunningsvoorwaarde altijd uitdrukkelijk moet …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275100

Rechtspraak op vrijdag: afzonderlijke aanvragen maar eenheid van milieueffectbeoordeling

4 november 2022

Toelichting bij het arrest van 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0160) waarin de RvVb de beoordeling van de milieueffecten verplicht maakt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275055

Rechtspraak op vrijdag: de (on)gelimiteerde beslissingstermijn

28 oktober 2022

Toelichting bij het arrest van 6 oktober 2022 met nummer A-2223-0103 waarin de RvVb de eenmalige verlenging van de beroepstermijn …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275012

Rechtspraak op vrijdag: Conflict of interest bij AGB en m.e.r.-screening

21 oktober 2022

Toelichting bij het arrest van 6 oktober 2022 met nummer A-2223-0108 waarin de RvVb de conflict of interest regel nogmaals …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #274970

Rechtspraak op vrijdag: RvVb voelt nattigheid

14 oktober 2022

Toelichting bij het arrest van 22 september 2022 (nr. A-2223-0067) waarin de RvVb de afwijkingsmogelijkheden van de Hemelwaterverordening tegen het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #274943

Rechtspraak op vrijdag: Een wijzigingsverzoek doet men best tijdig

7 oktober 2022

Toelichting bij het arrest van 8 september 2022 met nummer A-2223-0035 waarin de RvVb het weigeren van een wijzigingsverzoek tegen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #274901

Rechtspraak op vrijdag: Opgepast voor verbouwingen bij het vermoeden van vergunning bij meerdere woongelegenheden

30 september 2022

Toelichting bij het arrest van 8 september 2022 met nummer A-2223-0030 waarin de RvVb het vermoeden van vergunning bij meerdere …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #274841

Rechtspraak op vrijdag: VEN- en speciale beschermingszones

23 september 2022

Toelichting bij het arrest van 1 september 2022 met nummer A-2223-0014 waar de RvVb het onderscheid in gebiedsgerichte natuurbescherming aanstipt.

Omgevingsrecht

Lees meer