Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 3 augustus 2023 (nr. A-2223-1144). In deze uitspraak bevestigt de Raad de reikwijdte van het begrip “gebruikelijke onderkeldering”.

Bouwvolume bij zonevreemde basisrechten

Bij zonevreemde basisrechten voor woningen zal de vergunningverlenende overheid letten op het bruto-bouwvolume van een woning (artikel 4.4.12 – 4.4.15 VCRO). Ze kijkt ook naar fysisch aansluitende aanhorigheden, wanneer deze in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw. Voorbeelden hiervan zijn een aangebouwde garage, veranda of berging. Dit volume meet de gemeente met inbegrip van buitenmuren. Het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld telt ze niet mee (artikel 4.1.1, 2° VCRO).

Functie van de kelderverdieping

In het huidige arrest wilt de aanvrager een bestaande woning slopen en herbouwen met toepassing van de zonevreemde basisrechten voor herbouw. Het ontwerp van de woning voorziet in 1 bouwlaag en een hele onderkeldering. Een deel van die onderkeldering wilt de eigenaar als garage gaan gebruiken.

De Raad bevestigt de stelling van de deputatie dat de geplande onderkeldering de residentiële functie overstijgt. Dit vooral omdat ze ook als garage zal gaan dienen. Daardoor gaat het niet meer om een “gebruikelijke” onderkeldering. Het volume moet de vergunningverlenende overheid dus in dit geval wel nog meetellen met het bruto bouwvolume.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over zonevreemde basisrechten vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.