Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 31 augustus 2023 (nr. A-2223-1203). In deze zaak gaat de Raad dieper in op de oude verkavelingsvoorschriften als toetsingskader.

Verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar vormen geen weigeringsgrond meer voor een daarmee strijdige vergunningsaanvraag (artikel 4.3.1 §1 lid 1 c) VCRO). Een uitzondering daarop zijn de voorschriften over wegenis en openbaar groen.

Deze regeling is geen afwijkingsmogelijkheid op de verkavelingsvoorschriften. De oude verkavelingsvoorschriften bestaan namelijk nog steeds (Parl.St. Vl.Parl. 2016-2017, nr. 1149/1, 15-16 en 93). Alleen zijn ze geen weigeringsgrond meer. De vergunningverlenende overheid heeft daarbij zelfs een gebonden bevoegdheid. Bij een strijdige aanvraag mag ze niet meer toetsen aan de verkavelingsvoorschriften, maar moet dat wel aan het onderliggende plan van aanleg.

Toch heeft de vergunningverlenende overheid nog de mogelijkheid om gemotiveerd te beslissen dat de oude verkavelingsvoorschriften nog steeds de criteria van goede ruimtelijke ordening weergeven (artikel 4.3.1 §2 lid 1, 3° VCRO). Ook wie zich nog wil steunen op de oude verkavelingsvoorschriften, kan dat. Dan vormen deze verkavelingsvoorschriften nog steeds het planologisch toetsingskader. Bij een eventuele strijdigheid kan de aanvrager een beperkte afwijking op basis van artikel 4.4.1 VCRO vragen.

De Raad oordeelt dat de vergunningverlenende overheid wel niet aan cherry picking mag doen. Een combinatie van de 2 toetsingskaders is dus niet mogelijk. Dit betekent dat het bestuur niet het ene verkavelingsvoorschrift wel en het andere niet als toetsingskader kan gebruiken. De aanvrager of het bestuur moeten dus kiezen. Wil ze de oude verkavelingsvoorschriften nog als toetsingskader gebruiken, moet ze dit doen voor alle onderdelen van de aanvraag.

Volgens de Raad moet de grondslag voor het gekozen toetsingskader ook duidelijk blijken uit de beslissing van de vergunningverlenende overheid.

Wist je dat?

Klanten vinden hier in Schulinck Omgevingsrecht meer over de legaliteitstoets en de oude verkavelingsvoorschriften. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.