Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat een arrest van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 april 2023 (nr. 256.297) over de volumebeperking bij het bouwen of uitbreiden van een bedrijfswoning.

Volumebeperking 

Wie bij een bedrijf in een daartoe geschikt bestemmingsgebied een bedrijfswoning wil bouwen of uitbreiden, moet rekening houden met een volumebeperking van 1000 m3. In geval van bewoning door meer dan één met het bedrijf verbonden gezin geldt een volumebeperking van 1250 m³ (artikel 4.3.6 lid 1 VCRO). Een 2de of bijkomende vrijstaande bedrijfswoning mag daarentegen nooit (artikel 4.3.6 lid 2 VCRO).

Volgens het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 2 juni 2022 (nr. A-2122-0782) geldt de volumebeperking uit lid 1 per bedrijfswoning. In deze zaak was volgens de Raad dan ook een nieuwe inpandige bedrijfswoning van 687,93 m³ mogelijk naast een vrijstaande bedrijfswoning van 1.316 m³. Tegen het arrest van de RvVb volgt evenwel cassatieberoep in bij de Raad van State.

Maximumvolume 

De Raad van State volgt in zijn cassatiearrest het standpunt van de RvVb niet. De volumebeperking van bedrijfswoningen in artikel 4.3.6 VCRO staat namelijk in functie van de vrijwaring van het bestemmingsgebied. Ook de memorie van toelichting bevestigt dit. De volumebeperking uit artikel 4.3.6 lid 1 VCRO geldt dus als maximumvolume voor alle aanwezige én gevraagde bedrijfswoningen.

Dit betekent dat de verschillende bedrijfswoningen die bij eenzelfde bedrijf horen samengeteld moeten voldoen aan het maximale volume. Bij het oprichten of uitbreiden van een bedrijfswoning moet de aanvraag dus rekening houden met het volume van de bestaande bedrijfswoning.

Met dit standpunt bevestigt de Raad van State opnieuw de rem op residentialisering in landbouw-, kmo- en industriegebied.

Wist je dat?

Meer over het bouwen of uitbreiden van een bedrijfswoning vind je hier in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.