Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 september 2023 (nr. A-2324-0015). Daarin oordeelt de Raad dat de tijdelijke opslag van categorie-I materiaal minstens een bijlage III-project is.

Meststoffen als afvalstoffen

De deputatie verleende aan de aanvrager een exploitatievergunning om een mestverwerkingsinstallatie uit te breiden. Het project is volgens de deputatie niet screeningsplichtig. Het gaat hierbij om de tijdelijke opslag (2 jaar) van meststoffen.

De aanvrager kwalificeerde de meststoffen in de aanvraag zelf als categorie-I materiaal. Dit is een kwalificatie die volgt uit EU Verordening nr. 1069/2009. Het gaat dan over “dierlijke bijproducten”. Deze categorie valt onder ‘afvalstoffen’ in de zin van het VLAREM. De Raad bevestigt dat er hier nog geen rechterlijke uitspraak is over de kwalificatie van de meststoffen als categorie-I materiaal. Het voorzorgsbeginsel verplicht wel om te letten op de kwalificatie met het grootst mogelijke risico voor het milieu. De deputatie kon de meststoffen dus kwalificeren als afvalstoffen.

Tijdelijke opslag

Alleen de voorlopige opslag voor de inzameling op de plaats van productie valt niet onder het begrip ‘verwijderingshandeling’. Het ging hier over mest die in quarantaine zit in afwachting van een kwalificatiebeslissing. De aanvrager kon er niet van uitgaan dat het daarom ging over deze uitzondering. Tijdelijke opslag van categorie-I materiaal is dus een installatie voor de verwijdering van afval. Daardoor is het screeningsplichtig.

Bijlage III Project-MER-besluit bevat daarvoor een restcategorie. Het gaat dan om projecten voor verwijdering van afval die niet onder bijlage I of II vallen. De aanvraag hier gaat over rubriek 2.2.4.2° c) Indelingslijst VLAREM II. Deze valt onder rubriek 2.2 ‘opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen’ en hoofdrubriek 2 ‘Afvalstoffen’.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over afvalverwijdering vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.