Met ‘Vlaanderen breekt uit’ zetten de Vlaamse steden en gemeenten steeds meer in op ontharding. De lokale onthardingsprojecten zijn talrijk: tegelwippen, voedselbossen, wadi’s enzovoort. Al is het voor het overgaan tot ontharding van belang om de bodemkwaliteit na te gaan.

Door het fysisch wegnemen van verharding wordt de bodem namelijk weer doorlaatbaar. Helaas zijn veel Vlaamse bodems verontreinigd. De kans dat er onder een verharding propere teelaarde ligt, is dan ook bijzonder klein. Door veranderde omstandigheden, zoals ontharding, kan bodemverontreiniging zelfs opnieuw een probleem vormen.

Het uitvoeren van onthardingswerken kan dus verschillende gevolgen hebben, zoals:

  • blootstelling aan eventuele verontreiniging
  • blootstelling door inhalatie lucht
  • verspreiding van verontreiniging

Al mogen deze mogelijke gevolgen de gemeenten en burgers niet weerhouden om te ontharden. Het ontharden draagt namelijk bij aan een gezonde leefomgeving en aan het verbeteren en herstellen van de bodem. Daarom stelde OVAM een handleiding bodeminformatie voor ontharders op. Deze handleiding verheldert:

  • welke bodeminformatie beschikbaar is
  • hoe je de bodeminformatie kan raadplegen
  • hoe je met de bodeminformatie aan de slag kan om maatregelen bij bodemverontreiniging te nemen

Voor gemeenten die bij onthardingsprojecten en deze handleiding ondersteuning nodig hebben van een bodemdeskundige biedt OVAM tot slot ook een raamcontract aan. Concreet gaat het over:

  • adviesverlening en begeleiding bij onthardingsprojecten
  • adviesverlening en begeleiding bij natuurgebaseerde oplossingen voor het beheer van bodemverontreiniging

Lees ook de opinie Het Bodemdecreet en de omgevingsvergunning

Wist je dat?

Bodem is een van de vele thematische verdiepingen in Schulinck Omgevingsrecht. Een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht geeft je ook onbeperkt toegang tot onze juridische helpdesk. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!