Nieuws

Thumbnail of post #276579

Varkensbedrijven met hoogste stikstofimpact op natuur kunnen eerder stoppen

16 maart 2023

Groen licht voor vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderijen De Vlaamse overheid heeft een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. Die moet zorgen voor …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #276510

Rechtspraak op vrijdag: Functies met meerdere gezichten

3 maart 2023

Een serviceflat bevat naast wonen ook gemeenschapsvoorzieningen. Het behoort dan ook tot de functiecategorie gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275540

Rechtspraak op vrijdag: het onpartijdigheidsbeginsel

20 januari 2023

Toelichting bij het arrest van 12 januari 2023 (nr. A-2223-0409) inzake het onpartijdigheidsbeginsel.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275531

Wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet

20 januari 2023

Een nieuw jaar en daarmee ook nieuwe wetgeving voor wat betreft het onroerend erfgoed die op 1 januari 2023 in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #276025

Rechtspraak op vrijdag: milieubelastende industriegebieden

16 december 2022

Ook complementaire dienstverlenende bedrijven kunnen thuishoren in milieubelastende industriegebieden.

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275403

RvVb vernietigt vergunning op grond van stikstoftoename uit verkeer

15 december 2022

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning voor de nieuwe circulaire werkwinkelwijk ‘Broeklin’ in Machelen Op 22 september 2020 dient de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275336

Wat te doen bij hinder van houtkachels?

15 december 2022

Recent Noors onderzoek toont aan dat fijnstofuitstoot van houtkachels tot 7 maal hoger ligt dan de officiële testcijfers. Ook minister …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275136

Rechtspraak op vrijdag: RvVb zet de ‘kavel’ in verkaveling

18 november 2022

Toelichting bij het arrest 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0170) waarin de RvVb een van de voorwaarden voor de verkavelingsvergunningsplicht verder …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275100

Rechtspraak op vrijdag: afzonderlijke aanvragen maar eenheid van milieueffectbeoordeling

4 november 2022

Toelichting bij het arrest van 27 oktober 2022 (nr. A-2223-0160) waarin de RvVb de beoordeling van de milieueffecten verplicht maakt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275073

Stikstof: ook de ministeriële instructie bijt in het stof

3 november 2022

Met het stikstofarrest van 25 februari 2021 bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen hetgeen jarenlang in de zijlijn werd opgemerkt. Het …

Omgevingsrecht

Lees meer