Opinies

Thumbnail of post #276364

De beslissingstermijn verlengen: you snooze, you lose?

26 januari 2023

Om in een oplossingsgerichte vergunningsverlening te voorzien, kan, na het openbaar onderzoek, de vergunningsaanvraag gewijzigd worden. De administratieve lus biedt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275498

Stedenbouwkundige voorschriften: alternatief voor lokale vergunningsplicht

12 januari 2023

In een eerder nieuwsbericht lichtten we het standpunt van de VVSG over het voorontwerp van Verzameldecreet toe. Het Verzameldecreet zou …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275422

Gemeente Berlare: “Schulinck Omgevingsrecht is onze ruggensteun bij het nemen en funderen van onze beslissingen en sparringpartner waarmee we kunnen pingpongen over het omgevingsrecht”

22 december 2022

Voor een kleinere gemeente als Berlare is het aantal bevoegde ambtenaren voor omgevingsrecht eerder beperkt. In de steeds complexere wereld …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275168

Vermeldingswaardig: de meldingsprocedure bij handelingen aan beschermde stads- en dorpsgezichten

17 november 2022

De omgevingsambtenaar denkt bij meldingsprocedure wellicht al snel aan het melden van een klasse 3 inrichting.  Of misschien gaat de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275051

Een omgevingsvergunning zowel aanvragen als beoordelen – big deal?

27 oktober 2022

Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) brengt weer wat los bij steden en gemeenten. Het antwoord op …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #275009

Verkavelingen ouder dan 15 jaar zijn quasi dode letter

20 oktober 2022

Sinds 30 december 2017 vormen voorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar geen weigeringsgrond meer bij vergunningsaanvragen (artikel 4.3.1 §1, …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #274941

Het belang bij het correct verloop van een openbaar onderzoek. Whose case is it anyway?

6 oktober 2022

Ieder die zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) wil wenden moet belang hebben bij zijn beroep én bij de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #274839

Paardenhouderijen in agrarisch gebied: (quit) horsing around?

22 september 2022

Het gezegde wil dat slechts enkele zaken zeker zijn in het leven: de dood, belastingen, en [vul hier een creatieve …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #274760

Over interpretaties van het Vrijstellingsbesluit valt (niet) te twisten

15 september 2022

De vrijgestelde handelingen moeten voldoen aan de algemene en bijzondere toepassingsvoorwaarden van het Vrijstellingsbesluit. Deze voorwaarden laten op het eerste …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #274745

Het lussen van de screeningsnota… de geest van de wet onvoldoende tastbaar?

8 september 2022

Dat men een m.e.r.-screeningsnota niet kan toevoegen, herstellen of aanvullen in de administratieve beroepsprocedure is intussen geweten. De Raad van …

Omgevingsrecht

Lees meer