Bij de gemeente Bornem zijn vier ambtenaren betrokken bij omgevingsrecht, maar geen juridische experten. Uitsluitsel of antwoorden krijgen op complexere juridische vragen was vaak omslachtig, uitdagend en duur. Met de komst van Schulinck Omgevingsrecht verloopt dit nu heel wat eenvoudiger, sneller en met beter resultaat. En ze krijgen er nog leerrijke webinars en nieuwsbrieven bovenop.

Bornem is een landelijke gemeente met zowat 22.000 inwoners, verspreid over Bornem zelf en de andere deelgemeenten: Hingene, Mariekerke en Weert. Bornem is onder meer gekend voor het gehucht Buitenland en voor de dijken aan de Schelde en de Oude Schelde.

Binnen de gemeentedienst van Bornem zijn vier omgevingsambtenaren – Sarah Desmet, Viktoria Van Droogenbroeck, Karen Van de Moortel en Dirk Meeus – aan de slag met het opmaken van advies aan het college rond diverse omgevingsaanvragen, het informeren van de burger en met andere verwante zaken zoals verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

In het team is geen juridisch expert aanwezig, dus bij specifieke vragen rond omgevingsrecht of bij dossiers waar de juiste juridische interpretatie belangrijk was, moesten de ambtenaren vaak aankloppen bij een externe jurist, vertelt Sarah Desmet: “Dat was vaak heel omslachtig en dus ook met het nodige tijdverlies. Bovendien moest je zorgvuldig je externe partij kiezen, want elk had wel zijn of haar specialiteit.”

Alle informatie centraal en op maat beschikbaar

Toen ze te horen kregen wat Schulinck Omgevingsrecht voor hen kon betekenen, was hun interesse meteen gewekt, vervolgt Sarah: “Alle informatie centraal en op maat beschikbaar, met de nodige toelichting erbij: daar hadden we wel oren naar!”

Wat vroeger soms tot drie weken kon aanslepen, is nu meestal binnen de week afgewerkt. Bovendien zijn we zeker dat het antwoord correct en volledig is.

Dirk Meeus, omgevingsambtenaar Bornem

Die belofte werd al snel ingelost, ondervonden de omgevingsambtenaren. “Op Schulincks platform vinden we makkelijk en snel alle nodige algemene informatie rond een bepaalde wetgeving en de impact ervan, wat ons vroeger zeker heel wat meer tijd had gekost”, merkt Dirk Meeus op.

Die tijdwinst zit niet alleen in het snelle opzoeken, maar ook in het behandelen van dossiers en problemen, vervolgt Dirk: “Vroeger zouden we lang gediscussieerd hebben hoe we dit nu het beste konden aanpakken. Nu sturen we onze vraag standaard naar Schulinck Omgevingsrecht en binnen de twee dagen hebben we een volledig en onderbouwd antwoord. Wat vroeger soms tot drie weken kon aanslepen, is nu meestal binnen de week afgewerkt. Bovendien zijn we zeker dat het antwoord correct en volledig is, wat in deze tijden van tegenstrijdige en achterhaalde informatie op het internet erg welkom is.”

Van feedback tot nieuwe functionaliteit

De vragen aan de helpdesk worden niet alleen gegarandeerd binnen de twee dagen beantwoord, er is ook mogelijkheid tot opvolging. Zo ontstaan er soms hele gesprekken over een onderwerp met opvolgvragen en -antwoorden. “Dan duren de antwoorden niet zo lang, omdat de Schulinck Omgevingsrecht experten de informatie dan ook al hebben bijeengezocht”, preciseert Viktoria Van Droogenbroeck.

De omgevingsambtenaren in Bornem hebben intussen ook ondervonden dat Schulinck Omgevingsrecht aandachtig luistert naar de feedback van klanten en probeert die in de mate van het mogelijke te verwerken in de functionaliteit. Dirk: “Toen we op een vergadering vertelden dat we een beslissingsboom konden gebruiken voor een archeologienota, hebben we die kort nadien in het platform teruggevonden. Goed voor ons maar ook voor alle andere gemeenten dus.”

Leerrijke nieuwsbrieven en webinars

Het houdt ook niet op bij de database en het beantwoorden van vragen, ook andere vormen van dienstverlening worden erg gewaardeerd door het Bornemse omgevingsteam. De nieuwsbrieven zijn bijvoorbeeld razend interessant, prijst Dirk: “Ze bevatten interessante uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar ook ‘De vraag van de week’, artikels waarin vragen van andere gemeenten worden beantwoord en gedeeld als men denkt dat die ook voor ons leerrijk kunnen zijn.”

De webinars waarop specifieke topics met wat meer diepgang worden besproken, vallen eveneens erg in de smaak, vult Karen Van de Moortel aan: “Dit zijn erg nuttige sessies waarmee je op korte tijd veel relevante informatie krijgt aangereikt. We proberen die dan ook steeds allemaal te volgen. Ze zijn ook voldoende beknopt en daardoor makkelijker in te plannen.”

“In één zin samengevat? Dan zou ik Schulinck Omgevingsrecht omschrijven als snel, praktisch, verwoord in mensentaal en juridisch correct”, besluit Viktoria Van Droogenbroeck. “Het blijft me verbazen hoe de Schulinck Omgevingsrecht experten niet alleen perfect de materie beheersen, maar die dan ook op een begrijpbare manier kunnen aanreiken.”

 

Wilt u zelf Schulinck Omgevingsrecht ervaren? Vraag hier een demo aan →