Voor een kleinere gemeente als Berlare is het aantal bevoegde ambtenaren voor omgevingsrecht eerder beperkt. In de steeds complexere wereld met steeds meer regelgeving is dit een flinke uitdaging. Niettemin, dankzij Schulinck Omgevingsrecht kan het team van omgevingsambtenaar en diensthoofd Nathalie Lemaire een kwalitatievere en snellere dienstverlening dan ooit tevoren garanderen aan burgers en aan het gemeentebestuur.

De centraal in Oost-Vlaanderen gelegen gemeente Berlare telt ongeveer 15.000 inwoners. Samen met de andere deelgemeenten, Overmere en Uitbergen, ligt Berlare in de zogeheten Vlaamse vallei. Het Donkmeer is wellicht de bekendste attractie.

Binnen de gemeentedienst van Berlare is omgevingsambtenaar Nathalie Lemaire, naast de gebruikelijke taken als hoofd van de dienst vergunningen ook vaak aan de slag met omgevingsaanvragen, vooral voor ruimtelijke ordening. In die rol kende ze Wolters Kluwer al  als betrouwbare partner voor de juiste juridische informatie. Toen Nathalie in 2020 werd gecontacteerd om Schulinck Omgevingsrecht uit te proberen, was de interesse dan ook meteen gewekt: “Door de kwaliteit die we van Wolters Kluwer gewend waren, waren we erg benieuwd of deze nieuwe combinatie van platform en dienstverlening inderdaad die inhoudelijke meerwaarde op het vlak van omgevingsrecht kon opleveren die ons werd voorgespiegeld.”

Geen opzoekwerk meer in ellenlange documenten

Zulke oplossing was in elk geval erg welkom, bevestigde Nathalie: “Tot dan was het altijd behelpen om de juiste informatie te vinden inzake omgevingsrecht. We wisten wel ongeveer waar te zoeken, op de websites van de verschillende overheden, maar om al de betreffende arresten terug te vinden en na te lezen – soms zijn dat ellenlange documenten – daar hadden we eenvoudigweg geen tijd voor. En als het echt juridische kwesties betrof, bijvoorbeeld als we een besluit wilden aanvechten, dan moesten we een beroep doen op een externe advocaat. Voor kleinere vraagjes deinsden we er vaak voor terug om een antwoord te vinden omdat het zo omslachtig was om de juiste persoon hiervoor te vinden en aan te spreken.”

Ik heb geen moeite gehad om deze investering te verantwoorden bij de gemeenteraad. Zij weten ook dat we anders nooit onze hoge kwaliteit van dienstverlening zouden kunnen behouden, met alle extra complexiteit en regelgeving van de voorbije jaren.

Nathalie Lemaire, hoofd van de dienst vergunningen Berlare

De komst van Schulinck kon Nathalie dan ook alleen maar toejuichen: “Vroeger hadden we het fameuze boekje van Wolters Kluwer waarop ik kon terugvallen. Dat zat vol met gekleurde bladaanwijzers voor de interessante pagina’s. Nu hebben we alles digitaal en moeten we ons niet meer door al die klevertjes heen werken (lacht). Bovendien krijg je er alles nog in uitgelegd in verstaanbare taal en worden de nodige links gelegd naar verwante topics of naar een uitleg van een juridische term. En je vindt alles terug op één centrale locatie. In plaats van vijf tabbladen vroeger, staat er nu nog maar eentje open, en dat is genoeg.”

Hoge kwaliteit van dienstverlening behouden

Momenteel zijn er al drie ambtenaren die min of meer geregeld gebruik maken van Schulinck Omgevingsrecht. “Ik denk dat er nog veel meer uit te halen valt”, erkent Nathalie, “maar ik heb gewoonweg de tijd niet om alle mogelijkheden te verkennen.” Toch is iedereen zich nu al bewust van de meerwaarde van het platform en de diensten, weet Nathalie: “Ik heb geen moeite gehad om deze investering te verantwoorden bij de gemeenteraad. Zij weten ook dat we anders nooit onze hoge kwaliteit van dienstverlening zouden kunnen behouden, met alle extra complexiteit en regelgeving van de voorbije jaren. En dat we nu veel minder vaak een beroep moeten doen op externen, zodat het totale kostenplaatje lager ligt dan je op het eerste gezicht zou denken.”

Voor de ambtenaren die Schulinck Omgevingsrecht gebruiken is het ook veel meer dan een tijdsbesparing: “Schulinck is eigenlijk onze ruggensteun bij het nemen en funderen van onze beslissingen, onze sparring partner waarmee we kunnen pingpongen over bepaalde topics, onze gegevensbron die ons helpt om een antwoord zo volledig mogelijk te geven en beslissingen beter te funderen.”

Groeimarge

De tevredenheid over Schulinck Omgevingsrecht is dus erg groot. “Ik zou hen wellicht een acht op tien geven. Waarom niet meer? Omdat ik geloof dat er nog meer uit te halen valt dan we momenteel doen.” Nathalie vindt wel wat in het idee om Schulinck geregeld een update- of infosessie te laten geven met allerlei nuttige weetjes en hulpmiddelen waarmee ze nog meer uit het platform kunnen halen. “Er zijn al sessies over specifieke topics en nieuwe functies – mijn collega heeft er al één bijgewoond en was onder de indruk van de professionele aanpak. Maar gewoon een algemene opfrissingscursus zou wellicht ook wel vruchten kunnen afwerpen. Schulinck kan meer dan we beseffen, en dat beseffen we (lacht).”

Er zijn al sessies over specifieke topics en nieuwe functies – mijn collega heeft er al één bijgewoond en was onder de indruk van de professionele aanpak.

Nathalie zou intussen niet meer zonder het platform en de ondersteuning kunnen: “Schulinck Omgevingsrecht is eigenlijk als een onzichtbare collega waarop je steeds kan terugvallen als je met een onderwerp in omgevingsrecht worstelt”, besluit Nathalie, “Voor een klein team als het onze maakt zo’n ondersteuning in de steeds complexere wereld van het omgevingsrecht echt wel het verschil.”

 

Wilt u zelf Schulinck Omgevingsrecht ervaren? Vraag hier een demo aan →