Opinies Omgevingsrecht

Thumbnail of post #273039

Maart 2021: Welke gebiedstypes gelden voor het bemestingsseizoen 2021?

18 februari 2021

Het bemestingsseizoen is sinds 16 februari van start gegaan en dus volop aan de gang. Om de impact op de …

Thumbnail of post #272987

De omgevingsvergunning en burgerlijke rechten: hoe verhouden die zich?

10 februari 2021

De omgevingsvergunning kenmerkt zich door: het zakelijk karakter; het verlenen ervan onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben …

Thumbnail of post #272881

Februari 2021: Hoe zit het met de gladheidsbestrijding bij gemeentewegen?

30 januari 2021

Bij winterweer wordt er nat zout of pekel gestrooid om wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Het Agentschap …

Thumbnail of post #272886

Gemeenteweg, mobiliteitsstudie en handelingen van algemeen belang: enkele begrippen toegelicht

28 januari 2021

Elke dag verplaatsen vele inwoners zich binnen hun gemeente om naar school of de winkel te gaan. Daarom zetten we …

Thumbnail of post #272932

Beroep tegen een gemeentelijk RUP: beter voorkomen dan genezen

28 januari 2021

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan en legt de bestemming van een perceel vast.

Thumbnail of post #272883

Meldingsplicht bij ingedeelde inrichtingen: meer dan louter een formaliteit

22 januari 2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zet in zijn arrest van 10 september 2020 (RvVb. 20 september 2020, nr. A/2021/0033) de beoordelingsbevoegdheid …

Thumbnail of post #272867

Expert talks: “Hoe meer je over Schulinck Omgevingsrecht hoort, hoe meer je beseft dat je meebouwt aan iets unieks. ”

4 januari 2021

Sinds enkele weken zijn de eerste Belgische gemeenten officieel aan de slag met Schulinck Omgevingsrecht, een oplossing van Wolters Kluwer …

Thumbnail of post #272843

Januari 2021: Is een kerstboomverbranding toegelaten en kan de gemeente voorzien in een duurzamer alternatief?

4 januari 2021

In heel wat steden en gemeenten zijn kerstboomverbrandingen, al dan niet gekoppeld aan een evenement zoals een dorps- of buurtfeest, …

Thumbnail of post #272841

Plaatsing van een dakkapel of dakraam: de rol van de wettelijke afstanden van lichten en zichten

16 december 2020

Bij het plaatsen van een dakvlakraam of dakkapel zijn verschillende wettelijke verplichtingen van toepassing. Heb je een omgevingsvergunning nodig? En …

Thumbnail of post #272804

Maandelijks nieuwsoverzicht: wat verandert er op vlak van Omgevingsrecht?

8 november 2020

Er wordt heel wat informatie gepubliceerd over Omgevingsrecht: van grote wetswijzigingen tot minieme updates. Om het overzicht te bewaren, maakt …