Opinies Omgevingsrecht

Thumbnail of post #273580

Geen ambtshalve planaanpassing door de vergunningverlenende overheid mogelijk

19 oktober 2021

In het arrest van 20 mei 2021 (nr. 250.629) oordeelt de Raad van State dat een ambtshalve planaanpassing door de …

Thumbnail of post #273544

Dubbele betekening: evolutie of verdeeldheid in rechtspraak?

1 oktober 2021

Het zal niemand verwonderen dat de vervaltermijn waarbinnen een rechtszoekende zijn beroep moet instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een …

Thumbnail of post #273548

Oktober 2021: De nieuwe afstandsregels: Plant op voldoende afstand!

30 september 2021

Ook bomen, struiken en hagen ontsnappen niet aan social distancing. Sinds 1 september 2021 integreert boek 3 “Goederen” de afstanden …

Thumbnail of post #273472

September 2021: Het vallen van de bladeren: niet alles is een eeuwig leven beschoren, zelfs omgevingsvergunningen niet

1 september 2021

Met de herfst in aantocht en de woorden van voormalig Eerste Minister Mark Eyskens indachtig “Het is 21 september, de …

Thumbnail of post #273476

(Beperkt) afwijken van vijftien jaar oude verkavelingen

27 augustus 2021

Met een volgebouwd Vlaanderen zocht de decreetgever met de Codextrein in 2017 mogelijkheden om het ruimtelijk rendement van de bestaande …

Thumbnail of post #273426

Augustus 2021: Dweilen met de kraan open

2 augustus 2021

Met de enorme neerslag de voorbije periode staat de waterproblematiek weer helemaal in de belangstelling. In deze bijdrage leggen we …

Thumbnail of post #273386

Juli 2021: De zomer van (herwonnen) vrijheid: ook voor het vestigen van verblijfsrecreatie?

23 juni 2021

Met de zomervakantie in het verschiet staan de vakantiehuisjes en (Air)BnB’s klaar om de Vlaming van zijn grotsyndroom te verlossen. …

Thumbnail of post #273372

Uit welke hoek waait de wind bij particuliere windmolens?

4 juni 2021

Na de zonnepanelen lijken ook particuliere windmolens aan een opmars bezig. In alsmaar meer gemeenten komen burgers aankloppen om zich …

Thumbnail of post #273364

Juni 2021: plonzen volgens de regels!

26 mei 2021

Juni komt eraan en dat betekent zomer! Door de klimaatverandering worden onze zomers steeds warmer. Een plonsje biedt dan verkoeling. …

Thumbnail of post #273300

Tok-tok-tok – Hoe luid slaat de bal?

4 mei 2021

Over de grenzen van geluidshinder bij padel Padel, de mix tussen squash en tennis wint aan populariteit in Vlaanderen. De …