Juni komt eraan en dat betekent zomer! Door de klimaatverandering worden onze zomers steeds warmer. Een plonsje biedt dan verkoeling. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat alsmaar meer Belgen een zwembad aanleggen in hun tuin. Daarbovenop zorgt de coronacrisis, #staycation, voor een extra stroom van bestellingen bij zwembadbouwers. In Vlaanderen is er in de meeste gevallen geen vergunning nodig voor een zwembad. Wij zetten de regels op een rijtje.

Vrijstelling?

Voor het aanleggen van een zwembad heb je in principe een omgevingsvergunning nodig. In bepaalde gevallen kan je evenwel een vrijstelling krijgen. Een vrijstelling is volgens het Vrijstellingsbesluit (artikel 2.1, 8°) mogelijk als het zwembad voldoet aan volgende voorwaarden:

  • het niet-overdekte zwembad wordt geplaatst in de zijtuin of achtertuin;
  • het zwembad is ingeplant tot op 1 m van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur;
  • de gezamenlijke oppervlakte van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin mag niet meer zijn dan 80 m2. Denk hierbij aan terrassen, tuinpaden, siervijvers, zonnepanelen die op de grond staan, gemetste barbecues, een propaangastank, … Strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning tellen niet mee).

Bovendien kan de vrijstelling slecht gelden voor constructies die (artikel 1.1, 6° en artikel 2.2 Vrijstellingsbesluit):

  • geen bouwvolume hebben;
  • niet hoger dan 1,5 m boven het maaiveld komen;
  • 1 m van de perceelsgrens verwijderd blijven;
  • minder dan 30 m van de woning verwijderd zijn;
  • niet in een kwetsbaar gebied liggen (bijvoorbeeld bosgebied, agrarisch gebied of natuurgebied).

Tot slot zullen de zwembadplannen niet strijdig mogen zijn met lokale plannen (gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg), stedenbouwkundige verordeningen of met de voorschriften van verkavelingsvergunningen (artikel 1.3 en artikel 1.4 Vrijstellingsbesluit). Zo kan bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verordening de vrijgestelde handelingen meldingsplichtig maken. Ook  de voorschriften in een ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen voorzien in een kleinere maximale vrijgestelde oppervlakte van niet-overdekte constructies in de tuin.

Wanneer het zwembad niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden voor een vrijstelling zal je een omgevingsvergunning moeten aanvragen en is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. De medewerking van een architect is echter niet verplicht voor het aanleggen van een zwembad met een totale oppervlakte van maximum 150 m2 in de openlucht. Dit zwembad moet dan wel op minstens 2 m afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen liggen (artikel 1/1, 4°, f, Besluit inzake handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect).

Zwembadzelfbouwpakketten

Recentelijk verscheen in de media (zie artikel) dat een Gentse student-ondernemer in de prijzen viel met doe-het-zelf pakketten om een zwembad te bouwen. Bovenstaande regels betekenen ook dat deze Simpools zwembaden moeten voldoen aan de voorwaarden hierboven. Een “Supreme Sim” constructie (zwembad en terras) van 48 m2 zal bijvoorbeeld slechts kunnen worden vrijgesteld als het bestaande terras en de reeds aanwezige siervijver in een tuin samen de oppervlakte van 32 m2 niet overstijgen. Tot slot zullen de graafwerken of ophogingen voor dit zwembad het reliëf van de bodem ook niet aanzienlijk mogen wijzigen om vrijgesteld te zijn.

Bronnen:
Zwembad-bouwers
VRT
Simpools

Ook elke maand de nieuwste kalender ontvangen?

Abonneer je direct hier op onze kalender en u ontvangt deze voortaan automatisch in uw mailbox.