Opinies Omgevingsrecht

Thumbnail of post #276738

Halt aan het eindeloos wachten op het vervolledigen van een vergunningsaanvraag

20 april 2023

Deze opinie bespreekt het startpunt van de termijn voor het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek. Dit is namelijk een vervaltermijn, ook bij …

Thumbnail of post #276713

Burenhinder en de goede ruimtelijke ordening. De deur op een kier?

13 april 2023

Het omgevingsrecht en burgerlijke rechten. Het is geen match made in heaven. Burgerlijke rechten krijgen in principe geen gehoor binnen …

Thumbnail of post #276505

De verraderlijke weg naar onsterfelijkheid

2 maart 2023

De omzettingsprocedure naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur is behoorlijk complex. Bijzonder aan de omzettingsprocedure is dat ze in feite …

Thumbnail of post #276491

Het Bodemdecreet en de omgevingsvergunning

23 februari 2023

OVAM maakte vorige week bekend dat ze starten met de evaluatie van het Bodemdecreet. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een …

Thumbnail of post #276409

De grondwaarde bij gemeentewegen – you win some, you lose some

9 februari 2023

De wijziging of verplaatsing van een gemeenteweg kan gevolgen hebben voor de waarde van gronden. Er bestaat een vermoeden dat …

Thumbnail of post #276369

Back to basics: de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen uitgelegd

2 februari 2023

Dagelijks stellen de klanten van Schulinck Omgevingsrecht vragen over de vergunningsplicht. Over de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen merk ik 2 …

Thumbnail of post #276364

De beslissingstermijn verlengen: you snooze, you lose?

26 januari 2023

Om in een oplossingsgerichte vergunningsverlening te voorzien, kan, na het openbaar onderzoek, de vergunningsaanvraag gewijzigd worden. De administratieve lus biedt …

Thumbnail of post #275498

Stedenbouwkundige voorschriften: alternatief voor lokale vergunningsplicht

12 januari 2023

In een eerder nieuwsbericht lichtten we het standpunt van de VVSG over het voorontwerp van Verzameldecreet toe. Het Verzameldecreet zou …

Thumbnail of post #275168

Vermeldingswaardig: de meldingsprocedure bij handelingen aan beschermde stads- en dorpsgezichten

17 november 2022

De omgevingsambtenaar denkt bij meldingsprocedure wellicht al snel aan het melden van een klasse 3 inrichting.  Of misschien gaat de …

Thumbnail of post #275009

Verkavelingen ouder dan 15 jaar zijn quasi dode letter

20 oktober 2022

Sinds 30 december 2017 vormen voorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar geen weigeringsgrond meer bij vergunningsaanvragen (artikel 4.3.1 §1, …