Het bemestingsseizoen is sinds 16 februari van start gegaan en dus volop aan de gang. Om de impact op de waterkwaliteit door bemesting te beperken is Vlaanderen ingedeeld in 4 gebiedstypes. Elk gebiedstype bevat specifieke maatregelen waarmee land- en tuinbouwers rekening moeten houden bij het bemesten van hun percelen. Het gaat onder meer om maatregelen inzake:

  • een verhoging in van het areaal vanggewassen;
  • een verlaging van de bemestingsnormen voor werkzame stikstof; en
  • een striktere transportregeling voor het vervoer van mest.

Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe kaart met gebiedstypes. Zo zijn er ook een aantal aandachtspunten en nieuwigheden:

  • scherpere bemestingsnormen in gebiedstypes 2 en 3;
  • extra vanggewasverplichting voor gebiedstypes 2 en 3;
  • 4 equivalente maatregelen als alternatief voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen of de verminderde bemestingsnormen in gebiedstypes 2 en 3; en
  • de mogelijkheid voor landbouwers onderling om vanggewasovereenkomsten te sluiten.

Gebiedstypes 2021 kunnen per perceel worden teruggevonden op het Mestbankloket.

Bron: Vlaamse Landmaatschappij

Ook elke maand de nieuwste kalender ontvangen?

Abonneer je direct hier op onze kalender en u ontvangt deze voortaan automatisch in uw mailbox.