Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Zijn stedenbouwkundige handelingen voor het organiseren van een festival of fuif vergunbaar in agrarisch gebied?

Antwoord: Ja, voor handelingen gericht op sociaal-culturele of recreatieve medegebruik, zoals een festival, is afwijken van stedenbouwkundige voorschriften mogelijk.

In alle bestemmingsgebieden kan de gemeente stedenbouwkundige handelingen vergunnen, gericht op sociaal-culturele of recreatieve medegebruik (artikel 4.4.4 §1 VCRO). De voorwaarden zijn wel dat deze handelingen:

Hoogdynamische of occasionele sociaal-culturele en recreatieve activiteiten zijn dus maar verenigbaar omdat de frequentie en de duur beperkt zijn (Parl.St. Vl.Parl. 2004-2005, nr. 233/1, 8 e.v.). Handelingen daarmee verbonden, zoals het plaatsen van een podium, kan de gemeente dan ook maar vergunnen met een (artikel 4.4.4 §1 lid 2 VCRO):

  1. een tijdelijke omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  2. of een omgevingsvergunning onder voorwaarde dat de handelingen maar tijdens een bepaalde periode of moment aanwezig kunnen zijn

Bovendien kunnen sociaal-culturele of recreatieve activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit nodig is slechts op occasionele basis worden verleend (artikel 4.4.4 lid § 1 lid 3 VCRO).

Nog andere voorbeelden zijn stedenbouwkundige handelingen, zoals het plaatsen van constructies, verbonden met het organiseren van (RvVb 28 januari 2021, nr. A-2021-0575 en Parl.St. Vl.Parl. 2004-2005, nr. 233/1, 8 e.v.)

  • een jaarlijks festival in agrarisch gebied
  • een eenmalige karting in openlucht in industriegebied
  • een mountainbikewedstrijd in bosgebied

Tijdens het organiseren van een festival in openlucht moet bovendien ook rekening worden gehouden met het maximale geluidsniveau (artikel 6.7.3 VLAREM II).

Goed om te weten

De afwijkingsmogelijkheid in artikel 4.4.4 VCRO is niettemin een uitzondering op de regel. De gemeente is dus niet verplicht om de afwijking ambtshalve te onderzoeken, al zal ze de weigering van een gevraagde afwijking wel moeten motiveren (RvS 30 juni 2016, nr. 235.282 en RvVb 24 februari 2015, nr. A/2015/0090).

Meer over sociaal-culturele of recreatieve medegebruik vinden onze klanten in de thematische verdieping in Schulinck Omgevingsrecht.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!