Na 3 jaar is het eindelijk weer zover! De festivals in openlucht en het bijhorende geluid zijn terug van weggeweest. Zo ook de geluidshinder en aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen voor het overschrijden van het maximale geluidsniveau.

Maximale geluidsniveau LAeq,15min 85dB(A)

L betekent loudness of geluidsniveau, A is de te gebruiken weging bij het meten van het geluidsniveau en eq betekent equivalent geluidsniveau. 15 minuten is de tijdsduur waarover LAeq werd berekend en dB staat voor het aantal decibels.

De technische controles op geluidshinder door o.a. de toezichthouder milieuhandhaving bestaan in de meting van het geluidsniveau (artikel 42 Milieuhandhavingsbesluit).

Mogen het geluidsniveau LAeq,15min 85dB(A) niet overschrijden (artikel 6.7.3 §1 VLAREM II):

Muziekactiviteiten of activiteiten met elektronisch versterkte muziek in

1. een tent
2.openlucht: festivals zoals Rock Werchter, Tomorrowland, etc.
3.openbare inrichtingen niet ingedeeld in rubriek 32.1 of 32.2 bijlage 1 VLAREM II

Deze openbare inrichtingen zijn alle inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt. Enkele voorbeelden zijn privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties en fitnessclubs (artikel 6.7.2, 1° VLAREM II).

Deze zomer ligt de focus vooral op de festivals in openlucht.

Toelating CBS

Wanneer festivals toch het maximale geluidsniveau van LAeq,15min 85dB(A) willen overschrijden, hebben ze een voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig (artikel 6.7.3 §3 VLAREM II).

Die toelating kan alleen wanneer:

1.het geluidsniveau in de inrichting LAeq,60min ≤ 100 dB(A) is
2. en de muziekactiviteit gekoppeld is aan een bijzondere gelegenheid

De definitie van een ‘bijzondere gelegenheid’ staat in artikel 1.1.2 VLAREM II: zoals kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een vereniging, huwelijksfeest, jubileumviering en andere bijzondere feesten en festiviteiten. Volgens de Raad van State heeft de Vlaamse Regering deze activiteiten net omwille van hun tijdelijke karakter aan een uitzonderingsregeling willen onderwerpen (RvS 24 november 2011, nr. 216.429).

Muziekactiviteiten met een geluidsniveau in de inrichting van  > 100 dB(A)LAeq,60min zijn verboden

Daarnaast moet een muziekactiviteit dat niet in openlucht doorgaat, maar in een feestzaal, lokaal of schouwspelzaal beperkt zijn tot (artikel 6.7.3 §3 lid 1, 2° VLAREM II):

1.maximaal 12 gelegenheden per jaar
2.en maximaal 2 gelegenheden per maand
3.en de som van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden

Dit betekent dat voor muziekactiviteiten in openlucht er geen beperking geldt op het aantal bijzondere gelegenheden, al kan het college in de toelating wel maatregelen opleggen.

Sectorale milieuvoorwaarden van toepassing op niet-ingedeelde activiteit

Afhankelijk van het door het college toegelaten geluidsniveau zijn ook enkele sectorale milieuvoorwaarden van afdeling 5.32.2 VLAREM II van toepassing op de niet-ingedeelde muziekactiviteit (artikel 6.7.3 §3 lid 2 en 3 VLAREM II):

  • artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° VLAREM II wanneer het college een muziekactiviteit met een geluidsniveau van > 85 dB(A)LAeq,15min en ≤ 95 dB(A)LAeq,15min toelaat: gedurende de ganse activiteit het geluidsvolume meten en bewaken of een geluidsbegrenzer installeren, etc.
  • artikel 5.32.2.2bis § 2 VLAREM II wanneer het college een muziekactiviteit met een geluidsniveau van  > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A)LAeq,60min toelaat: de nodige maatregelen om te beschermen tegen gehoorschade (gratis oordopjes), etc.

Beperkende maatregelen

Het college van burgemeester en schepenen kan in de toelating tot slot beperkende maatregelen opleggen (artikel 6.7.3 §3 lid 5 VLAREM II).

Bijvoorbeeld:

  1. het maximaal toegelaten geluidsniveau
  2. de duur van de muziekactiviteit

Meer toelichting over niet-ingedeelde muziekactiviteiten (catergorie 1) vinden onze klanten in de thematische verdieping Geluid in Schulinck Omgevingsrecht. 

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!