Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan je een materiële vergissing in een vergunningsbeslissing rechtzetten?

Antwoord: Ja. Het is niet wettelijk geregeld, maar de rechtspraak aanvaardt onder bepaalde voorwaarden dat je een materiële vergissing kan verbeteren.

Er is geen regelgevend kader.

Wel aanvaardt de rechtspraak in de praktijk dat je materiële vergissingen kan verbeteren na het nemen van een beslissing.

Deze rechtspraak legt wel enkele voorwaarden op:

  • er moet sprake zijn van een materiële vergissing
  • die vergissing moet zonder twijfel, duidelijk, blijken uit de omgevingsvergunning zelf
  • de rechtzetting moet in overeenstemming zijn met de beslissing die het bestuur wenst te verbeteren, wat onmiskenbaar blijkt uit de overwegingen van de te verbeteren beslissing
  • er is logischerwijze geen nieuwe uitspraak mogelijk over de eigenlijke grond van de zaak

Je let er als bestuur dus op dat je niet een nieuwe beslissing neemt. Een zuivere verbetering van een materiële vergissing is dan ook niet aanvechtbaar. Respecteer je niet de criteria, dan blijkt dat je een nieuwe beslissing hebt genomen die aanvechtbaar is en mogelijks onwettig omdat ze buiten de termijn werd genomen (RvVb 2 november 2019, nr. A-1920-0254).


Verwar de zuivere verbetering van een materiële vergissing niet met het intrekken van een beslissing.


Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!