Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van 7 juli 2022 met nummer A-2122-0938 waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen de principes rond intrekking nog eens helder uiteenzet.


In de betrokken zaak buigt de Raad zich over een vernietigingsberoep tegen een intrekkingsbeslissing van de deputatie. De deputatie trok namelijk een eerdere vergunningsbeslissing in en weigerde in plaats daarvan de stedenbouwkundige vergunning.

In zijn arrest wijst de Raad op de klassieke intrekkingsleer. Die leer maakt een onderscheid tussen rechtsverlenende en niet-rechtsverlenende aktes.

De Raad legt uit dat het vergunningverlenend bestuur een rechtshandeling die géén rechten verleent aan derden altijd kan intrekken. Zo kan een weigeringsbeslissing bijvoorbeeld steeds worden ingetrokken. Het speelt bij zulke aktes geen rol of deze handeling wettig of onwettig is.

Een rechtshandeling die echter wél rechten verleent, zoals het verlenen van een vergunning, kan het bestuur alleen maar intrekken onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste moet de vergunningsbeslissing onwettig zijn. Daarnaast moet de intrekking ook tijdig plaatsvinden. Dat wil zeggen binnen de beroepstermijn die voorzien is voor jurisdictioneel beroep tegen deze rechtshandeling, of vóór de sluiting van de debatten van het vernietigingsberoep als er een ontvankelijk vernietigingsberoep is ingesteld.


Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het omgevingsrecht vindt u in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.