Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Is elke vergunningsplichtige handeling onderworpen aan de medewerking van een architect?

Antwoord: Nee, sommige handelingen zijn vrijgesteld van die medewerking (Besluit Vrijstelling Architect).

Zowel voor stedenbouwkundige vergunnings- als meldingsplichtige handelingen is principieel de medewerking van een architect nodig. Het Besluit Vrijstelling Architect somt de handelingen op die daarvan zijn vrijgesteld.

De meest voorkomende handelingen zijn:

  • een tuinhuisje, carport, veranda uit minstens 75% glas, etc., niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m
  • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte
  • zonnetenten of markiezen plaatsen

Ook het gebruik van verplaatsbare voorgemonteerde of modulaire constructies is steeds populairder. In 2021 werd het Besluit Vrijstelling Architect hiermee aangevuld (op voorwaarde dat de oppervlakte maximaal 50 vierkante meter en de hoogte maximaal 3,5 meter bedraagt).

Belangrijk

Voor de al dan niet verplichte medewerking van een architect is ook het Vrijstellingsbesluit van belang. Het uitgangspunt is namelijk steeds de verplichte medewerking, tenzij de handeling wordt vrijgesteld van:

 

Handeling Medewerking architect
Niet-vergunningsplichtig? Nooit
Vergunningsplichtig of medlingsplichtig? Soms
Vrijgesteld? Nooit

Goed om te weten

De medewerking van een architect is tijdens de vergunningsprocedure een kwestie van de volledigheid van de vergunningsaanvraag (artikel 15 OVB). Een vergunningsaanvraag moet namelijk in principe het visum van de architect bevatten (Bijlage 2 OVB).

Meer context en duiding hierover vind je terug in de Vraag van de week: “Wat is het verschil tussen de volledigheid en de ontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag?

Het Verzameldecreet!

Het Besluit stelt ook de door een gemeentelijke verordening toch aan de meldingsplicht onderworpen handelingen vrij van de medewerking van een architect (artikel 2 Besluit Vrijstelling Architect). De huidige tekst van het Verzameldecreet zou deze moduleringsmogelijkheid voor de gemeenten afschaffen. Na een overgangsperiode (momenteel voorzien na 1 januari 2024) worden deze gemeentelijke verordeningen dan ook opgeheven.

Meer context en duiding vind je terug in het nieuwsbericht: “Standpunt VVSG over het Verzameldecreet

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!