Om u blijvend van dienst te zijn bij de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde vraag en behandelen we beknopt het antwoord daarop.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Valt groepswoningbouw onder de verkavelingsvergunningsplicht?

Antwoord: Neen, als de woningen eerst worden gebouwd voordat ze worden verkocht niet. De verkavelingsvergunningsplicht vereist namelijk minstens één onbebouwde kavel die worden verkocht met het oog op woningbouw.

Groepswoningbouw is het gemeenschappelijk oprichten van woningen die een gemeenschappelijke werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar verbonden zijn (artikel 1.3, 20° Vlaamse Codex Wonen). Dit is het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning die één samenhangend geheel vormen (RvVb 5 februari 2019, nr. A/1819/0563RvVb 13 augustus 2019, nr. A/1819/1290 ).

De verkavelingsvergunningsplicht geldt niet wanneer er op een kavel eerst woningen worden gebouwd om nadien te worden verkocht (artikel 4.2.15 § 1 in samenlezing met artikel 4.1.1, 14° VCRO). Om te verkavelen, is namelijk vereist dat (i) een grond wordt verdeeld (ii) om, onder meer, te worden verkocht en dit (iii) met het oog op woningbouw. Een perceel dat eerst volledig bebouwd wordt om naderhand te worden verdeeld om als bebouwde kavels te worden verkocht, hoeft dus niet te worden verkaveld.

Let op

Zodra een gebouw winddicht (casco) is, wordt er aangenomen dat de kavel bebouwd is (zie vervalregeling voor stedenbouwkundige handelingen en Parl.St. Vl.Parl., 2011-12, 1494/1, 6). Omdat een projectontwikkelaar normaliter de woningen pas verkoopt als de constructies winddicht zijn, zal de verkavelingsvergunningsplicht in principe dus niet spelen.

Zie ook

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan of vul onderstaand formulier in!