Vraag: Kan een eengezinswoning vergund worden in een deels geordend woonuitbreidingsgebied?

Antwoord: Neen, tot op heden is alleen groepswoningbouw toegelaten in een woonuitbreidingsgebied, tenzij het volledige gebied geordend is.

Een woonuitbreidingsgebied is uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist (artikel 5.1.1 van het Inrichtingsbesluit; zie bv. RvVb 21 november 2017, nr. A/1718/0255; RvVb 16 december 2021, A/2122/0288). Rechtspraak aanvaardt een feitelijke ordening van het gebied niet (RvVb 8 januari 2019, nr. A/1819/0472; RvVb 30 april 2019, nr. A/1819/0931). Het is immers vereist dat dit gebied met een verkavelingsvergunning of plan volledig geordend is (RvVb 31 juli 2018, nr. A/1718/1146).

Groepswoningbouw is het gemeenschappelijk oprichten van woningen die een gemeenschappelijke werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar verbonden zijn (artikel 1.3, 20° Vlaamse Codex Wonen). Dit is het gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning die één samenhangend geheel vormen (RvVb 5 februari 2019, nr. A/1819/0563; RvVb 13 augustus 2019, nr. A/1819/1290 ). Dit kan zowel op initiatief van de overheid, als op initiatief van de privésector (Omzendbrief Inrichtingsbesluit).

Rechtspraak stelt duidelijk dat een eengezinswoning niet gekwalificeerd kan worden als groepswoningbouw (RvVb 17 december 2013, nr. A/2013/0760). De Raad voor Vergunningsbetwistingen verduidelijkt dat (RvVb 31 mei 2011, nr. A/2011/0079):

“Een vrijstaande eengezinswoning, zelfs indien gelegen aan een voldoende uitgeruste weg of die de verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied niet in het gedrang brengt, kan niet in overeenstemming worden gebracht met de bestemming woonuitbreidingsgebied.”

Een voorstel van decreet werd ingediend dat voorziet in een alternatieve regeling wanneer minstens 90% van het gebied, al dan niet feitelijk, geordend is. De Raad van State heeft hierover een kritisch advies verleend. Tot op heden heeft het voorstel aldus nog geen decretale rechtsgrond gekregen.

Wenst u op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen inzake WUG’s?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt uw gemeente wekelijks een nieuwsbrief met actualiteit over het omgevingsrecht.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!