Elke week lichten de juridische experten van Schulinck Omgevingsrecht een interessant arrest binnen het Vlaamse omgevingsrecht toe. Deze week is dat het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 oktober 2023 (nr. A-2324-0105). In deze zaak legt de Raad de vergunnings- of meldingsplicht bij het veranderen van een IIOA met rubriek klasse 3 uit.

Deze zaak gaat over een melding van een ingedeelde inrichting klasse 3: rubriek 28.2 mestopslag. Volgens artikel 5.1.1, 8° DABM betekent het begrip ingedeelde inrichting:

  • 1 of meerdere inrichtingen of activiteiten en aanhorigheden
  • op een bepaalde locatie
  • die voor hun exploitatie als 1 samenhangend technisch geheel worden aanzien, los van het eigendomsstatuut

De Raad verwijst naar artikel 5.2.1 DABM dat de indeling van deze inrichtingen in de verschillende klasse 1, 2 en 3 koppelt aan de vergunnings- of meldingsplicht. Daaruit volgt dat een klasse 1 inrichting ook alle klasse 2 en 3 inrichtingen of activiteiten bevat van een exploitatie. Hetzelfde geldt voor een klasse 2 inrichting. Ook deze bevat alle inrichtingen of activiteiten van klasse 3.

Veranderen ingedeelde inrichting

Het veranderen van deze ingedeelde inrichting of activiteit betekent volgens artikel 5.1.1, 12° DABM het wijzigen, uitbreiden, toevoegen of splitsen. Voor deze veranderingen aan een klasse 1 of 2 inrichting is een omgevingsvergunning nodig. Ook wanneer de verandering alleen geldt voor de klasse 3 inrichting van de exploitatie. Het is dan ook aan het college van burgemeester en schepenen om het meldingsplichtig of niet-verboden karakter van de melding klasse 3 zorgvuldig te onderzoeken.

Of een verandering aan een klasse 3 inrichting vergunningsplichtig is, volgt uit het samenhangend technisch geheel met een klasse 1 of 2 inrichting. Een omgevingsvergunning is dus niet nodig wanneer de klasse 3 inrichting duidelijk een afzonderlijke ingedeelde inrichting is. Dan volstaat namelijk de melding.

Toch gaat het in deze zaak over de mestopslag klasse 3 bij een landbouwbedrijf klasse 1. Ook al liep de milieuvergunning voor het landbouwbedrijf af. Alleen mestopslag zonder invoer of verbruik van het landbouwbedrijf is volgens de Raad evenwel onmogelijk en dan ook geen afzonderlijke inrichting. Voor een verandering, hier een toevoeging, van de klasse 3 inrichting was dus een omgevingsvergunning nodig.

Schulinck Omgevingsrecht

Meer informatie over het veranderen van ingedeelde inrichtingen vind je in Schulinck Omgevingsrecht. Nog geen abonnement? Vraag dan zeker een demo aan.