Nieuws

Thumbnail of post #273306

Impact van een digitale én analoge betekening op de beroepstermijn bij de RvVb

7 mei 2021

Artikel 105 § 3 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep bij de RvVb dient te worden ingesteld binnen een vervaltermijn van …