Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: volgt de zorgwoning nog steeds de meldingsprocedure wanneer ze voor de rooilijn ligt?

Antwoord: Ja, de meldingsprocedure van de zorgwoning staat los van het Meldingsbesluit

Het Meldingsbesluit geldt niet voor stedenbouwkundige handelingen uitgevoerd voor een rooilijn (artikel 6 lid 4 Meldingsbesluit). Die handelingen zijn dus gewoon vergunningsplichtig (artikel 4.2.2 VCRO).

Voor zulke handelingen kan de bevoegde overheid normaal geen vergunning verlenen (artikel 4.3.8 VCRO). Dat kan wel wanneer de wegbeheerder gunstig adviseert dat de rooilijn niet zal worden gerealiseerd binnen de 5 jaar (artikel 4.3.8 §1 lid 2 VCRO).

Een zorgwoning is op zichzelf en vanuit de VCRO meldingsplichtig (artikel 4.2.4 VCRO). Het Meldingsbesluit, en ook de uitzondering voor handelingen voor de rooilijn, geldt hier dus niet.

Maar toch is de rooilijn niet helemaal irrelevant. Ook voor handelingen waarvoor geen vergunning nodig is, is de machtiging van de wegbeheerder verplicht (artikel 4.3.8 §1 lid 3 VCRO).

Let wel: Vereist de zorgwoning ook andere vergunningsplichtige handelingen (zoals een verbouwing), moet dit alles in 1 gezamenlijke vergunningsaanvraag (artikel 7 §2 OVD). In dat geval geldt artikel 4.3.8 VCRO wel weer.

Meer informatie over het zorgwonen vind je op deze pagina.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!