Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Kan een zonevreemde functiewijziging gezamenlijk met een zonevreemd basisrecht vergund worden?

Antwoord: Ja, een gecombineerde vergunningsaanvraag kan voor zover logischerwijs eerst de functiewijziging wordt beoordeeld.

De combinatie van een zonevreemde functiewijziging en een zonevreemd basisrecht in een omgevingsvergunningsaanvraag werd reeds in de rechtspraak als wettig beschouwd, voor zover dit in een logische volgorde plaatsvindt.

Dit betekent dat de vergunningverlenende overheid eerst de functiewijziging beoordeelt, om vervolgens op basis van die (deel)beslissing zich uit te spreken over de toepassing van de basisrechten (RvVb 2 juli 2019, nr. A/1819/1176).

Deze mogelijkheid wordt decretaal immers niet uitgesloten en wordt bevestigd in de Omzendbrief RO/2017/01 Ruimtelijk transformatiebeleid van de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw.

Op basis van artikel 7 §2 OVD kan de combinatie zelfs, op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag, verplicht worden.

Wist u dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!