Vraag: Zijn de milieukwaliteitsnormen in Deel 2 Vlarem II afdwingbaar op niet-ingedeelde inrichtingen en activiteiten?

Antwoord:

Deze milieukwaliteitsnormen zijn op zichzelf geen afdwingbare normen, maar fungeren wel als referentiekader voor het beleid en het verlenen van omgevingsvergunningen.

Het is de gemeente niet verboden om vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen of IIAO te toetsen aan niet-dwingende milieukwaliteitsnormen. Dat bepaalde van die normen enkel zouden gelden als richtwaarde, vb. artikel 2.2.1.1 Vlarem II, doet daar geen afbreuk aan (RvSt 18 juni 2015, nr. 231.647).

De gemeente zal bij vb. de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening, moeten inschatten welke impact en hinder een vergunning zal meebrengen voor de omgeving (artikel 4.3.1 §2 VCRO). De milieukwaliteitsnormen in Vlarem II kunnen daarbij richtinggevend zijn.