Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Wie is bevoegd om akte te nemen van een melding klasse 3 bij een grensoverschrijdend project?

Antwoord: Het CBS van het ambtsgebied waarop de melding betrekking heeft.

De bevoegdheidsverdelende regels bij grensoverschrijdende projecten gelden alleen voor de vergunningsprocedure (artikel 15 §5 en §6 OVD). Ze gelden dus niet bij de meldingsprocedure.

Hoofdstuk 10 OVD bevat een afzonderlijke regeling voor de meldingsprocedure (artikel 106 OVD e.v.). Het CBS is daarbij steeds de bevoegde overheid om kennis te nemen van de melding (artikel 107 lid 1 OVD).

Voor de meldingsprocedure bestaat er geen aparte regeling voor grensoverschrijdende gevallen. Bij een project dat ligt in 2 of meer gemeenten, moet het CBS van elke betrokken gemeente akte nemen van de IIOA. Dit gebeurt dan voor elke gemeente voor het gedeelte van de IIOA op hun eigen grondgebied.

Wist je dat?

Naast de meest actuele informatie, krijgt u met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht ook toegang tot onze helpdesk. Daarmee bezorgen onze experten u binnen de 2 werkdagen een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord op al uw omgevingsrechtelijke vragen.

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!