Om u blijvend van dienst te zijn met betrekking tot de praktische uitvoering van het omgevingsrecht, belichten wij elke week een veelgestelde vraag en behandelen we beknopt het antwoord daarop.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Is elke handeling vergunningsplichtig als ze niet onder het Vrijstellingsbesluit valt?

Antwoord: Neen, het Vrijstellingsbesluit impliceert dat er eerst sprake moet zijn van een vergunningsplichtige handeling die pas naderhand wordt vrijgesteld. Een handeling vrijgesteld van vergunning is bovendien verschillend van een niet-vergunningsplichtige handeling.

Artikel 4.2.3 VCRO luidt als volgt: “De Vlaamse Regering bepaalt de lijst van de handelingen waarvoor in afwijking van artikel 4.2.1 [Vergunningsplichtige handelingen] geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is.”

Het Vrijstellingsbesluit en het Meldingsbesluit zijn gelijktijdig in het leven geroepen, delen hetzelfde Verslag aan de Vlaamse Regering en moeten samen gelezen worden om tot een correcte beoordeling van vergunningsplicht, vrijstelling en melding te komen.

De bevoegde overheid onderzoekt bijgevolg eerst of er een stedenbouwkundige omgevingsvergunningsplicht geldt voor de gevraagde handelingen overeenkomstig de VCRO. Is dit niet het geval, dan pas dient ze te onderzoeken of deze vergunningsplicht is vervangen door een meldingsplicht of zelfs een vrijstelling.

Meer informatie over de vrijgestelde handelingen vindt u hier in Schulinck Omgevingsrecht.

Vrijgesteld is niet hetzelfde als niet-vergunningsplichtig

Een vrijstelling van vergunning is niet hetzelfde als handelingen waarvoor geen vergunningsplicht geldt. Zo zijn bijvoorbeeld onderhoudswerken niet vergunningsplichtig. Onderhoudswerken aan een voorgevel vereisen dus geen vergunning. Dit in tegenstelling tot wat geldt bij een vergunningsplicht en vrijstelling voor zij- en achtergevels.

Wist u dat?

Schulinck Omgevingsrecht ook een wegwijzer bevat die u slechts in enkele stappen vertelt of de gevraagde handeling is vrijgesteld of er een meldingsplicht geldt en of en of de medewerking van een architect vereist is?

Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!