Vraag: Moet een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen in kader van een vergunningsaanvraag gemotiveerd worden?

Antwoord:

Het antwoord verschilt naargelang het een positieve of negatieve gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen betreft.

Een positieve gemeenteraadsbeslissing heeft een verordenend karakter met als gevolg dat de formele motiveringsplicht niet geldt, maar wel de materiële motiveringsplicht. De goedkeuring heeft namelijk betrekking op een rooilijnplan, aangezien het aanvraagdossier een ontwerp van rooilijnplan moet bevatten (artikel 12 § 2 Gemeentewegendecreet). Het gemeentelijk rooilijnplan is een grafisch verordenend plan waarbij de huidige en toekomstige grenzen van een of meer gemeentewegen worden bepaald (artikel 2, 5° Gemeentewegendecreet).

Een negatieve gemeenteraadsbeslissing is een individuele rechtshandeling van het bestuur met als gevolg dat deze formeel moet worden gemotiveerd.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!