Vraag van de week: Liggen de grenzen van 2 loten vast na verkoop van een uit de éénlotsverkaveling gesloten “bebouwd lot” vóór het verval van de verkaveling ?

Antwoord: Ja, de vervreemding van het uitgesloten bebouwd lot kan na het bekomen van de verkavelingsvergunning met als gevolg de verticale splitsing van het initieel groter ruimtelijk geheel.

Om het uitgesloten bebouwde lot te verkopen, volstaat de verkavelingsvergunning, omdat het niet de verkoop van een lot gelegen in de verkaveling betreft (artikel 4.2.16 en 5.2.3, §1 VCRO). Het is dus niet vereist dat een verkavelingsakte wordt verleden door een instrumenterende ambtenaar (met bijhorend attest in de zin van artikel 4.2.16 VCRO)  voorafgaandelijk aan de vervreemding van het bebouwd lot, omdat een verkavelingsakte betrekking heeft op de splitsing van loten/kavels gelegen in de verkaveling.

Het ruimtelijk geheel moet in de aanvraag tot vergunning worden betrokken, omdat de uiteindelijke beslissing om een lot uit de vergunning te sluiten toekomt aan de vergunningverlenende overheid en niet aan de aanvrager van de verkavelingsvergunning (RvS 7 april 2010, nr. 202.786).

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!