Vraag: Kan de gemeente een motorcrosswedstrijd vergunnen in agrarisch gebied?

Antwoord:

Ja, voor hoogdynamische recreatieve activiteiten kan de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen (artikel 4.4.4 VCRO).

In alle bestemmingsgebieden kan de gemeente immers handelingen vergunnen die gericht zijn op het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik. Dit kan voor zover deze handelingen door hun beperkte impact de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen (artikel 4.4.4 §1 VCRO).

Hoogdynamische of occasionele sociaal-culturele en recreatieve activiteiten kunnen verenigbaar zijn met de bestemming doordat de frequentie en de duur waarmee zij ruimte innemen gering zijn (Parl.St. Vl.Parl. 2004-2005, nr. 233/1, 8 e.v.).

Nog andere voorbeelden zijn:

  • het organiseren van een eenmalig jaarlijks popfestival in agrarisch gebied
  • het tijdelijk en occasioneel opzetten van een tentenkamp in agrarisch gebied
  • oriëntatielopen, waterskiwedstrijden, paintballevenementen ect.

Opgelet, artikel 4.4.4 VCRO is een uitzonderingsbepaling zodat de gemeente deze strikt moet interpreteren. Het spreekt dus voor zich dat voor elk concreet geval een gebiedsgerichte beoordeling essentieel is.

Bovendien mag de gemeente de toepasselijke milieuvoorwaarden in Vlarem II niet uit het oog verliezen. Zo vallen omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen onder rubriek 32.9 bijlage 1 Vlarem II.

Wilt u direct antwoord op uw vragen?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!