Om optimaal het omgevingsrecht toe te passen is inzicht in de praktische kant broodnodig. Daarom publiceren we wekelijks een veelgestelde vraag van onze klanten.

Deze week is dat de volgende vraag:

Vraag: Is het exploiteren van een IIOA klasse 3 zonder voorafgaande melding een milieumisdrijf?

Ja, dat volgt uit artikel 16.6.1 §1 lid 2, 6° DABM.

Er bestaat namelijk een verschil tussen een milieumisdrijf en een milieu-inbreuk. Een milieu-inbreuk is een gedraging in strijd met een milieuvoorschrift (artikel 16.1.2, 1° DABM). Die gedraging staat in de bijlagen van het Milieuhandhavingsbesluit en is bestuurlijk sanctioneerbaar (artikel 16.4.27 lid 3 DABM).

Een milieumisdrijf is elke andere gedraging in strijd met gehandhaafde milieuvoorschriften (artikel 16.1.2, 1° DABM). Het is strafbaar en bestuurlijk sanctioneerbaar. Denk aan het exploiteren van een IIOA klasse 1 en 2 zonder omgevingsvergunning (artikel 16.1.2, 1° lid 2 a) en 16.6.1 §1 DABM). Ook het niet voorafgaand melden van een meldingsplichtige IIOA is een milieumisdrijf. Dit volgt rechtstreeks uit de strafbepaling in artikel 16.6.1 §1 lid 2, 6° DABM. Lid 2 bepaalt weliswaar de uitzonderingen op de strafbepaling, maar maakt ook een voorbehoud voor het niet voorafgaand melden.

Let wel: Bij meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen is dit anders. Het niet voorafgaand melden van een meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling is namelijk een stedenbouwkundige inbreuk (artikel 6.2.2, 5° VCRO). En geen stedenbouwkundig misdrijf.

Alles over milieuhandhaving en handhaving ruimtelijke ordening vinden onze klanten in de thematische verdieping.

Wilt u meer weten over handhaving?

Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijg je binnen 48u een juridisch onderbouwd, praktisch antwoord.

Ontdek het zelf via onze database. Nog geen abonnement? Vraag dan snel een demo aan!